HÜKÜM VE KOŞULLAR

Bitay Teknoloji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Kullanıcı Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Metni

İşbu Sözleşme, sizinle, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 113 Şişli – İstanbul adresinde yerleşik, 0178128602400001 MERSİS No’lu Bitay Teknoloji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi(“Bitay”) arasında, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Tarafımıza ilişkin telefon ve kayıtlı elektronik posta adresi bilgilerine aşağıda yer verilmiştir:

Bitay Telefon Numarası: +90 850 466 66 00

Bitay Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: [email protected]

Bitay Müşteri Destek Birimi Mail Adresi : [email protected]

I. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Bitay Teknoloji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Bitay”) ile, www.bitay.com web sitesi ve bağlantılı mobil uygulamalara (“Platform”) kullanıcı olarak üye olan kişi (“Kullanıcı”) arasında düzenlenmiştir. Bütün taraflar, bu Sözleşme’de belirtilen ilkeleri ve esasları uygulamakla yükümlüdür.

II. KONU ve AMAÇ

İşbu Sözleşme uyarınca Bitay, Kullanıcı’nın Platform üzerinden kripto para (herhangi bir merkez bankası, kredi kuruluşu ya da e-para kuruluşu tarafından ihraç edilmemiş, dijital olarak alınıp satılabilen, transfer edilebilen ve kriptografik olarak güvenli işlem yapmaya olanak sağlayan ve dijital bir değeri temsil eden Bitcoin, Ethereum gibi sanal dijital varlık) almasına ve satmasına aracılık edecektir.

Ayrıca Bitay, Kullanıcı’larına Hemen Al sekmesi altında Platform üzerinden kripto paraların alım ve satım işlemlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla, Kullanıcılar tarafından verilen alım ve satım işlemlerini karşılamaktadır.

İşbu sözleşme, Platform’da sunulan hizmetleri kullanırken karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirtmek amacıyla düzenlenmiştir. Sözleşme, Kullanıcı’nın platforma elektronik ortamda üye olması ile başlar. Kullanıcı Platform’a üye olurken işbu sözleşmenin tüm hükümlerini ve şartlarını ayrı ayrı okuyarak kabul ettiğini taahhüt eder.

www.bitay.com ve bağlantılı mobil aplikasyonlarda yer alan tüm politika ve kurallar ile sair dokümanlar işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu Sözleşme’nin ekini oluşturmaktadır.

III. TANIMLAR

 • Kullanıcı Sözleşmesi: İşbu Kullanıcı Sözleşme’sini ve içeriğini ifade eder.
 • Sözleşme Ekleri: Gizlilik Politikası, Çerez Kullanımı, Yasal Risk Uyarısı, Kara Parayı Önleme Politikası, Müşteri Tanı Politikası, Yarışma Bilgilendirmesi,Kampanya Bilgilendirmeleri.
 • Bitay: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 113 Şişli – İstanbul adresinde mukim Bitay Teknoloji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ni ifade eder.
 • Kripto Para: Kripto paralar, merkezi elektronik paraların ve bankacılık sistemlerinin aksine, merkezi olmayan yapıdadır. Merkezi olmayan bu yapının kontrolü Blok zinciri (Blockchain) işlem veri tabanları tarafından gerçekleştirilir.[1] Kripto paralar, dijital olarak alınıp satılabilen ve transfer edilebilen, dijital bir değeri temsil eden sanal varlıklardır.[2]

Kripto Para Cüzdanı: Kripto para adres ve özel/genel anahtarlarının tutulduğu bilgisayar dosyasıdır. Kripto para adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir. İlgili kripto paranın sahip olduğu teknolojik altyapıya(blockchain, tangle, holochain, hashgraph) göre kullanımında ve oluşturulmasında farklılıklar görülebilir.

Kullanıcı/lar: Platform’a üye olup platformda sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.

Platform: www.bitay.com internet sitesi ve bağlantılı bütün (tüm) mobil aplikasyonları ifade eder.

[1] Sermaye piyasası kurulu araştırma dairesinin Aralık 2016’da yayınlamış olduğu “Kripto-Para Bitcoin” raporundan alınmıştır.[EG1] 

[2] Orta Vadeli Program’ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı‘nın, Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili ekinden alınmıştır.

IV. KAPSAM

Bitay, Platform üzerinden Kolay ve Gelişmiş (Pro) olarak sunduğu arayüzler sayesinde Kullanıcı’ların kendi aralarında Limit Emir, Market Emir ve Stop Emir yöntemlerini kullanarak, birbirlerine açık artırma veya eksiltme yöntemi ile kripto para birimlerinin alınmasını veya satılmasını sağlar. Platform’da, Emir yöntemlerinin kullanılması ile oluşan fiyatları Bitay belirlemez. Fiyatlarda olan değişikliklerden dolayı Kullanıcı’ların zarara veya kayba uğramasından doğan ya da doğabilecek zararlardan Bitay sorumlu tutulamaz. Bitay, kripto paraların alışını veya satışını sağlayan aracı bir Platformdur ve Kullanıcı’ların kendi aralarında kripto para takas etmesine aracılık etmektedir. Bitay, Platform üzerinde takası yapılan kripto paraların sahibi veya satıcısı değildir.

Bitay, Platform üzerinden Hemen Al sekmesinde kripto para alım ya da satım işlemlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla Kullanıcılar tarafından verilen işlemler Bitay tarafından karşılanmaktadır. Kullanıcılar, Hemen Al sekmesi ile farklı emir tipleri, derinlik, emir defterinde fiyat oynaklığı, işlem zamanlaması gibi konularla uğraşmadan hızlı ve kolay kripto para alabilmekte veya satabilmektedir. Hemen Al sekmesindeki, kripto para alım ya da satım işlemlerinde, işlem anında Bitay tarafından belirlenen fiyatlar esas alınmaktadır.

Hemen Al sekmesi ile Kullanıcılarımızın ilettiği alım ya da satım emirleri Bitay tarafından (Bitay hesabından eşzamanlı olarak kullanıcı adına alım ve Kullanıcı’ya satım) yerine getirilir.

Bitay Platformları üzerinden piyasa, derinlik, likidite gibi riskleri yönetebilmek amacıyla kullanıcılar tarafından girilen emirler ve yapılan işlemler sonucunda oluşmuş fiyatları baz alır. Bitay, gösterge fiyatları oluşmuş fiyatlar üzerine Bitay tarafından işlem anında belirlenen spread (alış ve satış arasındaki fark) oranını uygulayarak belirler. Bitay, Hemen Al sekmesinde kullanıcılarına alım ya da satım ekranlarında belirtilen fiyatlar tamamen gösterge amaçlı olup, alım ya da satım talepleri gösterge niteliğindeki bu fiyatlardan gerçekleşmeyebilir. Bununla birlikte, Bitay işlemlerinizin gösterge fiyata yakın fiyatlardan gerçekleştirilmesini hedeflemekte olup, işlemlerin doğası gereği likidite, piyasa, derinlik ve fiyat riskleri bulunmaktadır. Kullanıcı, bu risklere bağlı olarak gösterge fiyat ile işlemlerin gerçekleştiği fiyat arasında fark oluşabileceğini bilerek, Bitay Platformları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde bu riski dikkate alarak yaptığını işbu sözleşmenin tüm hükümlerini ve şartlarını okuyarak kabul ettiğini taahhüt eder.

Kullanıcılar, Hemen Al sekmesi ile yapılan alım ya da satım işlemlerinde yaptıkları işlemler için ayrıca herhangi bir komisyon ödemezler.

Bitay, yapılan işlemler esnasında Kullanıcılardan spread (alış ve satış arasındaki fark) alma hakkına sahiptir. Geçerli spread tutarı; piyasadaki oynaklık, derinlik, likidite gibi faktörler sebebiyle Bitay tarafından işlem anında belirlenecek olup, Bitay bahse konu spread oranlarını artırmaya her zaman yetkilidir.

Kullanıcılar, Bitay tarafından belirlenen tutardaki spread oranını Bitay’a işlem anında öder.

Bitay, Platform’da yürütülen faaliyetlerde, Kullanıcılarımızın gördüğü kripto para alış ya da satış fiyatları Bitay’ın spread (alış ve satış arasındaki fark) ekleme hakkı saklı kalmak kaydıyla, işlem anında Bitay tarafından belirlenmektedir. Hemen Al sekmesi ile Kullanıcılarımızın ilettiği alım veya satım emirleri Bitay tarafından (Bitay hesabından kullanıcı adına alımı ve Kullanıcı’ya satımı) yerine getirilebilir.

Kullanıcı, Bitay Platformlarında sağlıklı fiyat oluşumunu engelleyebilecek olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle (teknik sorunlar, piyasa dalgalanmaları vb.) Bitay; Platformlarında fiyat yayınlamayı geçici olarak durdurabileceğini, bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, piyasa fiyatları dışında bir fiyattan gerçekleşen bir işlemi iptal edebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya kullanıcı hesaplarını işleme kapatabileceğini ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla gerekli tedbirleri alabileceğini kabul eder.

Bitay kendi takdirinde olmak üzere, Kullanıcı’nın anormal işlem faaliyeti gösterdiğini ya da hatalı fiyatlandırmadan (kotasyondan) istifade etmeye yönelik alım ya da satım stratejileri benimsediğini ya da genel itibariyle kötü niyetli hareket ettiğini tespit ettiği takdirde, (a) hesabını derhal geçici olarak veya tamamen kapatma veya (b) işlemlerini iptal etme, fiyat aralıklarını genişletme veya istismar edici alım/satım işlemlerini önlemek için gerekli görebileceği her türlü sair önlemleri alma hak ve salahiyetine haiz olacaktır.

Kullanıcı’ların, Bitay hizmetlerinden faydalanabilmesi amacı ile belirledikleri şifrenin muhafazası ve/veya bu şifrelerin Kullanıcılar’dan kaynaklı nedenlerle yanlış/yetkisiz/izinsiz kullanımından doğan her türlü risk tamamen Kullanıcı’nın kendisine aittir. Kullanıcı şifreleri ile yapılan tüm işlemlerden, çalınmış ya da bir şekilde kaybedilmiş veya unutulmuş olan şifrelerden Bitay sorumlu tutulamaz. Kullanıcı çalınan/kaybolan/yetkisiz/izinsiz kullanılan şifreyi derhal Bitay’a bildirmek zorundadır. Şifrenin kaybının Kullanıcı tarafından sözlü ya da elektronik kanallar yoluyla beyanını takiben Bitay ilgili Kullanıcı hesabını derhal bloke edecektir. Ayrıca, Platformlarda yer alan Güvenlik adımları tamamen Kullanıcı tercih inisiyatifine bırakılmış olup, Kullanıcı’nın tercih etmediği Güvenlik adımlarından Bitay sorumlu ve mesul değildir.

Bitay Platformları’nda gerçekleştirilen işlemler nedeniyle doğan ya da doğabilecek kâr ya da zarar tamamen Kullanıcılar’ın kendilerine ait olup, bundan dolayı oluşan durumlardan Bitay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bitay, Kullanıcı’larına vermek üzere promosyon amaçlı çıkardığı Bitay Token’ın (BTY) teknolojisini, stratejisini ve özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir.

Bitay, kendi inisiyatifi ile belirlediği Kullanıcı’larına Kripto Para Kart verme ve bu kartla ilgili ücret ve kullanım alanı gibi değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

Bitay, Platform’da listelediği kripto paraların listeleme kararını kendi insiyatifinde tutar. Listelediği kripto paranın geliştiricileri tarafından alınan kararlar doğrultusunda başka kripto para ile birleşme çalışması yapması,bakım çalışmasına girmesi,hizmet vermeyi bırakması ve benzeri sebeplerden dolayı yüksek değer kaybına uğraması durumunda, Bitay ilgili kripto parayı listelemeden vazgeçebilir. Bu gibi durumlarda Bitay Kullanıcı’larına bilgi vermek koşulu ile süre sınırı vererek başka borsaya çekim yapmalarını talep edebilir. Bitay, belirtilen süre içerisinde aksiyon alınmaması durumunda Kullanıcı’ların ilgili kripto parasını Türk Lirasına ya da Tether-Dolara çevirme hakkına sahiptir.

Bitay, BitayPay adını verdiği Kripto Paralar ile ödeme yapma sisteminde ödeme esnasında Kripto Paraları ve karşılığı bedelleri hiçbir şekilde Bitay üzerinde emanet para olarak tutmaz; sadece hızlı para transferi yaparak Kullanıcı’nın bakiyesini karşı tarafa iletir.

Bitay, Kullanıcılar tarafından satışa sunulan kripto paraların yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Bu doğrultuda Bitay, Kullanıcı’ların kendi arasında yaptıkları takas ve alım/satım işlemlerinde yaşanılan herhangi bir ihtilafa taraf olamaz, Kullanıcılar da Bitay’dan bu yönde bir talepte bulunamazlar.

Bitay, işbu sözleşmede tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir.

V. ÜYELİK

 1. 18 yaşından küçük kimseler Platform’u kullanamazlar. Kullanıcı üye olarak 18 yaşından büyük olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
 2. Her Kullanıcı, sadece bir Kullanıcı hesabına sahip olabilir. Kullanıcı, Platform’u sadece işbu Sözleşme’de tanımlanan hizmetlerden faydalanılması amacı ile kullanabilir. Bitay, aynı kişi tarafından kullanılan birden fazla Kullanıcı hesabı bulunması durumunda ilgili Kullanıcı hesaplarını ihbarsız olarak sonlandırma ya da askıya alma hakkına sahiptir.
 3. İşbu sözleşme bütün Kullanıcılar için geçerli ve bağlayıcıdır.
 4. Bitay tüm kullanıcılarının sözleşmeleri kabul etmesinin ardından cep telefon numarasını ve e-posta adresini doğrulamalarını zorunlu tutar.
 5. Bitay, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadelede Önleyici Tedbirler kapsamında Türk Lirası’na (TL) erişim sağlayacak tüm Kullanıcı’larının tam ve doğru kimlik tespitini sağlamak amacıyla aşağıdaki müşteriyi tanıma kurallarını uygular.

  a. Kimlik tespiti:
  Kullanıcılar, TC Kimlik numarası, ad, soyad, uyruk[EG2]  ve doğum tarihi bilgilerini üyelik formuna girer. Bitay, bu bilgilerin doğruluğunu T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün sistemi üzerinden sorgular. Bilgilerin doğruluğunun onayını alması halinde kimlik tespitini gerçekleştirmiş olur.

  b. Adres tespiti
  Kullanıcılar, e-devlet portalına giriş yaparak, “Bitay” kurumuna ibraz şeklinde yerleşim yeri belgesi üretir. Ardından bu belgenin barkod numarasını, üyelik formunun ilgili alanına girer. Bitay, bu barkod numarasının doğruluğunu e-devlet sisteminden sorgular ve bilgilerin doğruluğunun onayını alması halinde adres tespitini gerçekleştirmiş olur.
  Söz konusu işlemlerde Bitay, hiçbir özel kurum belgesini kabul etmeyerek, yalnızca en üst düzeyde güvenlik içeren devletin sistemleri üzerinden onay alarak ilerlediği için müşterilerinin tanınmasına ilişkin en üst düzeyde doğrulama yapmış olur.
  Bitay, platforma üye olmak için hiçbir müşterisinden kimlik kartının ve adres belgelerinin fotoğraflarını göndermesini istemediği için, Kullanıcı’larının bu kişisel verilerini kendi personeli de dahil olmak üzere kimseyle paylaşmamaktadır.
 6. Dijital olarak alınıp satılabilen ve transfer edilebilen, dijital bir değeri temsil eden sanal varlıklar kullanılarak yapılan işlemleri, bu varlıkların suçun finansmanında kullanılmasının önlenmesine yönelik ilgili Yasal mercilerin takip mekanizmasını desteklemek amaçlı Türk Lirası ile işlem yapabilmek için T.C. Kimlik doğrulaması yapılması zorunludur.[3]
 7. Bitay, kayıt işlemi sırasında Kullanıcı’dan talep edilecek bilgi ve belgelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 8. Bitay, Kullanıcı’dan ek bilgi ve belgeler talep edebilir. Söz konusu ek belgelerin Bitay’a sunulmaması halinde Kullanıcı’nın hesabı askıya alınabilir veya iptal edilebilir.
 9. Bitay, kendi politika ve uygulamaları doğrultusunda uygun görmediği kişilerin üyelik taleplerini herhangi bir gerekçe göstermeden reddetme hakkına sahiptir.
 10. Kullanıcılar Platform’a üye olurken girmiş oldukları bilgilerin, belgelerin ve ilave istenen evrakların güncel tutulmasından sorumludur. Kullanıcı’nın bu sorumluluğa uymaması nedeniyle doğmuş veya doğabilecek her türlü zararda Kullanıcı, Bitay’dan her ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunamaz.
 11. Kullanıcı, Platform üzerindeki hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, kendi üyeliğini her ne nam ve ad altında olursa olsun başkasına kullandıramaz. Böyle bir durumun tespiti durumunda Bitay, Kullanıcı’nın hesabını iptal etme, durdurma, askıya alma hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın kripto para varlıkları bu durumdan etkilenmez.
 12. Bitay, anlaşma sağladığı yardım kuruluşlarına Kullanıcı talebine istinaden yapılacak Bağışlara aracılık eder.
 13. Kullanıcı’ların, Bitay’ın düzenlemiş olduğu üyelik, referans, yarışma, kampanya vb. şekilde verdiği promosyonlarda; taahhütlerinin içeriğini değiştirmeye, farklı vaatler sunmaya ve kendi çıkarları için bir başka Kullanıcıları kandırmaya yönelik bir girişimde bulunulmasının tespiti durumunda; Bitay herhangi bir promosyon ödül verme sorumluluğu kalmaz ya da bu yollarla vermiş olduğu ödülleri ve kazanımları geri almak için isteme ve ilgili Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma ya da sonlandırma hakkına sahiptir.
 14. Kullanıcılar, Bitay ve Bitay ürünlerinin ad ve görsellerinin birebir ya da değiştirilmiş hâli ile hiçbir sosyal medya Platform’unda hesap, üyelik, oturum açma hakkına sahip değildir.
 15. Kullanıcılar, Platform içerisinde ya da dışında (internet sayfaları, blog içerikleri, sosyal medya paylaşımları vb.) Bitay markasını, Bitay Teknoloji A.Ş.’yi ya da Bitay Kullanıcı’larını kandırmak, zarara uğratmak ya da maddi veya manevi menfaat sağlama amaçlı manipüle etmek ya da bu amaçlarla Bitay Kullanıcı’larına vaatlerde bulunmak veya onları yönlendirmek vb. girişimlerde bulunmak ayrıca Bitay çalışanı, iş ortağı; Bitay çalışanı ya da iş ortaklarıyla ilişkisi olduğunu ima etmek veya bu şekilde algı yaratmaya çalışmak durumlarından herhangi birinin tespiti durumunda Bitay’ın haklı Hukuki yollara başvuracağını kabul eder.
 16. Kullanıcılar, kripto para alım ya da satım işlemleri sonucunda kâr elde edebilecekleri gibi zarar etme riskleri de bulunduğunu bilerek işlem yaptıklarını kabul ederler. Kullanıcılar kripto para alım ya da satım işlemlerinde karar alırken tamamen serbest olup, fiyat tespitinden, ani fiyat değişimleri nedeniyle doğabilecek fiyat farkından veya gerçekleşen emirlerden kaynaklanan her türlü doğrudan ya da dolaylı kar ve zarardan sadece kendileri sorumludur.
 17. Kullanıcılar, Platform’a kayıt oldukları üyelik hesaplarının güvenliğinden kendilerinin sorumlu olduğunu ve Bitay Platform’unda bulunan Güvenlik adımlarının kendi tercihi ve inisiyatifi olduğunu bilir. Herhangi bir hesap, şifre vb. bilgilerin usulsüz şekilde ele geçirilmesi durumunda Bitay sorumlu değildir.

[3] Orta Vadeli Program’ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı‘nın, Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili ekinden alınmıştır.

VI. SUNULAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞU

Kullanıcı, Bitay Platform’una üye olurken verdiği ya da vereceği bütün bilgi ve belgelerin güncel, doğru ve tam olduğundan; gizliliğinden ayrıca şifre ve kullanıcı adının korunmasından, başka kişilerle paylaşılmamasından Kullanıcı’nın kendisinin sorumlu olduğunu bilir ve Kullanıcı bunu taahhüt eder. Bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Platform’da kullanılması halinde Bitay hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı’nın sağlamış olduğu bilgilerin güncel olmaması veya eksik, hatalı olması sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan Kullanıcı sorumludur.

Bitay, Kullanıcı’nın sağlamış olduğu bilgilerin yanıltıcı olduğunu tespit ettiği halde, Kullanıcı’nın Platform’a erişimini engelleme ve/veya Kullanıcı’nın hesabını iptal etme, durdurma veya askıya alma hakkına sahiptir.

Platform’da, Kullanıcı’nın hatasından ya da ihmalinden doğan veya doğacak, her türlü zararlardan ya da kayıplardan Bitay hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu Platform’da yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

VII. HUKUKA UYGUNLUK

 • Kullanıcı, Platform’u sadece hukuka uygun amaçlar için kullanacağını, herhangi bir şekilde para aklama veya başka bir suç teşkil edebilecek bir faaliyet amacıyla kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder.
 • Bitay, Kullanıcı’ların satıcı ve/veya alıcı olarak sağladıkları içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu kripto parayla ilgili hukuka/mevzuata aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.
 • Kullanıcı’nın gerçekleştirdiği hukuka aykırı işlemlerden doğacak hukuki ve cezai sorumluluk, Kullanıcı’ya aittir. Bitay, Platform üzerinde hukuka aykırı işlemler gerçekleştirdiği tespit edilen Kullanıcı’nın hesabını iptal etme, durdurma veya askıya alma ve her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir.
 • Kullanıcı, kripto paralar ile ilgili çıkacak mevzuat düzenlemelerini takip edeceğini ve bunlara uygun davranacağını taahhüt eder.

VIII. HİZMETLER

Bitay, Kullanıcı’ların kendi aralarında ve anonim bir şekilde kripto para takas işlemlerine aracılık hizmeti ve ayrıca Kullanıcı’ların Platform’da Hemen Al sekmesi ile kripto para alım ya da satım işlemlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla Kullanıcılar tarafından verilen alım ya da satım işlemlerini Bitay tarafından karşılanma yöntemi ile hizmet vermektedir.

Alım veya satım işlemleri sonucunda elde ettikleri kripto paraya ait kendi güvenli elektronik cüzdanı olmayan Kullanıcılar, Bitay’ın Kullanıcılar’a sunmuş olduğu Platform’da kripto paralarını tutabilirler.

Bitay, Kullanıcılar’ın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülükleri kapsamında ödemekle yükümlü oldukları hizmet bedellerini, Bitay’ın katlanmak zorunda kalabileceği masrafları için Kullanıcılar’ın Bitay’a borçlu olduğu veya olacağı tutarları herhangi bir bildirim veya onaya gerek olmaksızın mahsup etmeye ve Bitay, Kullanıcı nezdindeki her türlü hak, alacak, varlık ve sair değerleri üzerinde rehin, hapis ve takas hakkını kullanma yetkisine sahiptir.

Platform üzerinden Kripto Para kullanımı ile ilgili yasal sorumluluklardan ve yapılan işlemlerin vergilendirilmesinden Kullanıcılar bizzat sorumludur.

Bitay, kendisi tarafından verilen hizmetten faydalanan Kullanıcı’ların her türlü alım/satımından ve/veya buna bağlı tüm işlemlerden kaynaklanan her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden sorumlu değildir.

Kullanıcılar, Bitay Platform’larına yaptıkları üyeliklerin güvenliklerinden kendileri sorumludur. Bitay’ın tavsiye ettiği güvenlik yöntemleri:

 • Güçlü bir şifre kullanılması,
 • Kullanıcı giriş bilgilerinin ve şifrelerinin kimseyle paylaşılmaması,
 • Platform’da kullanılan şifrenin yalnızca Platform’da kullanılması,
 • Platform’da her zaman “https” yoluyla bağlantı kurulması ve Platform’a girişlerde “https://www.bitay.com” ya da “https://bitay.com” adreslerinin kontrol edilmesi,
 • Platform’da kullanımlarında “Güvenlik” adımında yer alan telefon üzerinden “Uygulama Kilidi, Biyometrik Giriş” ve “İleri Düzey” sekmesinde yer alan “İki Adımlı Doğrulama Yöntemleri” olan “Telefon, E-posta ve Google Authenticator” adımlarının aktif edilmesi,
 • Platform’a erişimi akıllı telefon üzerinden yapan kullanıcılar için “Güvenlik” adımları altında yer alan “Uygulama Kilidi” seçeneği ile ek güvenlik yöntemi ilave edebilir ve bu seçeneği uygulamada kullanımına izin verildiği takdirde “Biyometrik Giriş” (Yüz Tanıma ve Parmak İzi Tanıma) yöntemlerinin aktif edilmesi,
 • Platform’da “İki Adımlı Doğrulama Yöntemleri” olan”Telefon, E-posta ve Google Authenticator” adımlarının aktif edilmesi.

Tarafımızca bildirilen ve tavsiye edilen güvenlik önlemleri, tavsiye niteliğinde olup, söz konusu güvenlik önlemleri alınmış olmasına rağmen, Kullanıcı’nın kendinden kaynaklı doğmuş ya da doğacak olan zararlarından Bitay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar, Platform üzerinden ilgili kripto paralara ilişkin fiyat ve miktar bilgileriyle alış veya satış emri girer. Bitay, fiyat ve zaman öncelik sırasına göre bu emirlerin eşleşmesini temin eder. Emir tipleri (Limit Emir, Market Emir ve Stop Emir) ve emir geçerlilik süreleri Bitay tarafından belirlenir ve Platform üzerinden ilanı yapılır.

Kullanıcılar, Platform’un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmamayı, Bitay’ın zararına yol açacak aldatıcı, hileli, yanıltıcı işlemler yapmamayı kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar, bu maddede ve Sözleşme’de yer alan taahhütlerine aykırı işlemleri nedeniyle Bitay’ın uğrayacağı, avukatlık ücreti ve mahkeme masrafları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm doğrudan ve dolaylı zarar ve ziyandan sorumlu olacaklarını ve Bitay’ın, söz konusu fiilleri işleyen kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunma hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan eder.

IX. KULLANIM ŞARTLARI

Kullanıcı’nın Platform’u kullanırken aşağıdaki eylem ve fiillerden herhangi birini yapması işbu sözleşmeye karşı alenen aykırı bir eylem ve fiilde bulunması olarak kabul edilecektir.

 • Kripto para fiyatlarını manipüle etme girişimleri,
 • Spam, aynı içerikte veya anlamsız mesaj veya e-postaların üst üste toplu şekilde gönderilerek Bitay’ın müşteri iletişimi kanallarına zarar verme girişimleri,
 • 3. parti kişi veya kurumların haklarının ihlali,
 • Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olmaması,
 • Platform üzerindeki formlara (örneğin Üye Giriş Formu) otomatik botlarla girme teşebbüsleri,
 • Platform’un altyapısına zarar verme girişimleri,
 • Mevzuata aykırılık,
 • Daha önce üyeliği dondurulan, askıya alınan, durdurulan kişilerin tekrar üyelik açma girişimleri,
 • Diğer Kullanıcılar’a ait kişisel bilgilerin toplanması, saklanması, 3. parti kişi veya kurumlarla paylaşılması faaliyetleri,
 • Kullanıcı geri bildirim ve değerleme sistemlerini bozmaya yönelik eylem ve fiiller,
 • Platform’a veya Kullanıcılar’a zarar verebilecek virüs ya da teknolojileri yayma faaliyetleri,
 • Bitay markası ya da unvanı ile çok benzer Kullanıcı ismi seçerek Platform’a üye olma,
 • 3. parti kişi veya kurumların markaları dahil hak ihlaline neden olacak Kullanıcı adları seçerek Platforma üye olma,
 • Bitay’a ait çağrı merkezini, herhangi bir destek talebinde bulunmadan telefon ile üst üste arayıp Bitay’ın Kullanıcılarına verdiği müşteri hizmetleri desteğini zayıflatma girişimleri,
 • Bitay’ın ve Bitay’ın çıkardığı ürünlerin, Bitay’a bağlı Platformların, Bitay hizmetine bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, arayüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibi (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ve üçüncü partilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere) olan Bitay, bunların Kullanıcılar tarafından herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması.

Bitay tarafından işbu sözleşmeye karşı alenen aykırı bir eylem ve fiilde bulunması olarak kabul edilir.

X. TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE GENEL HÜKÜMLER

 • İş bu sözleşmenin Kullanıcı tarafından kabul ve onaylanması halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki Kanundan doğan hak ve yükümlülükleri, Bitay ile Kullanıcı karşılıklı olarak kabul edilmiş sayılır ve Kanun kapsamına uygun olarak davranacaklarını kabul ve tahahhüt ederler.
 • Bitay, dilediği zaman Platform güvenliğini ve etkinliğini dikkate alarak sistem, ürün, içerik güncellemesi yapabilir. Kullanıcılar, bu süre zarfında Platform’a erişilememesinden kaynaklı herhangi bir zarar veya kayıp tazmini talep edemez.
 • Kripto para kullanımından doğan yasal sorumluluklar ve vergi mükellefiyetleri, Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Bitay, Kullanıcı’nın Platform üzerindeki işlemlerinden doğan vergisel mükellefiyetlerden sorumlu değildir.
 • Kullanıcı, Platform üzerinde gerçekleştireceği işlemlerle ilgili, Bitay’a yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma ya da davada Bitay’ın sorumlu olmadığını ve böyle bir durumda, Bitay’ın kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede Bitay’a temin etmeyi kabul eder.
 • Bitay tarafından Kullanıcılar’a yapılan tüm bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da Platform’da belirtilen e-posta adresine veya fiziksel adrese yapılacaktır, bu adreslere yapılan tebligat geçerli kabul edilecektir.
 • Bitay’ın, işbu Sözleşme’yi ya da işbu Sözleşme’den doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini 3. Kişilere devretmesi mümkündür. Buna mukabil Kullanıcılar, işbu Sözleşme’yi ya da işbu Sözleşme’den doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.
 • Kullanıcı, Platform’u kullanabilmek için 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet Kullanıcı’ya aittir. Bitay, Kullanıcı’nın hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği zaman, sözleşmeyi tek taraflı fesh ederek Kullanıcı’ya ait hesabı, hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Yine Bitay, bu kişiye bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan Bitay sorumlu olmayacaktır.
 • Bitay, hiçbir zaman yatırım tavsiyesi vermez. Platform’da ve bağlantılı medya kanallarında Bitay tarafından sunulan analizler, haberler, gelişmeler, makale ve yorumlar sadece bilgilendirme amacıyla yayınlanmış olup asla yatırım tavsiyesi niteliğinde değerlendirilemez. Kullanıcılar, Platform üzerinde yaptıkları bütün alım/satım işlemlerinden bizzat sorumludurlar.
 • Kullanıcı, Platform üzerinde yaptığı işlemleri kendi kararı doğrultusunda gerçekleştirdiğini, Bitay’ın herhangi bir işlemin yapılması veya yapılmaması konusunda Kullanıcı’yı yönlendirmediğini ve söz konusu işlemler sonucunda kâr edebileceği gibi zarar da edebileceğini bildiğini beyan eder. Söz konusu işlemler dolayısıyla uğranabilecek zarardan Bitay sorumlu değildir.
 • Bitay’a ait internet sitesi ve bağlı/uzantılı Platform’larda verilen bilgiler, “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadırlar. Bitay, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler sebebiyle oluşan ve/veya oluşacak sorumluluğu reddetmektedir.
 • Bitay, işbu Sözleşme’yi, e-posta aracılığıyla ya da güncellenmiş haliyle Platform’da yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir.
 • Bitay, Platform’da yer alan politikalar ve kurallar ile sair dokümanlar dönem dönem değiştirebilir. Değişiklikler Platform’da yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.
 • Mevzuatta yapılacak değişiklikler veya banka uygulamaları nedeniyle Bitay’ın Platform üzerinden işlem yapılmasına veya TL/Fiat-para veya kripto para çekilmesine/yatırılmasına izin veremeyecek duruma gelmesi halinde oluşabilecek zararlardan Bitay sorumlu değildir.
 • Platform’da sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin (arayüzlerin daha doğru bir ifade), içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm içeriklerin fikri ve sınai hak sahibi münhasıran Bitay’dır(üçüncü kişilerden sağlanan içerikler ve uygulamalar hariçtir.). Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı Bitay’a aittir. Bitay, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı fesih nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Ayrıca Bitay, bu kişiye bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir.
 • Bitay’ın hizmet seviyesi (SLA) veya çalışır durumda bulunma süresi (uptime) ile ilgili herhangi bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmaz. Bitay, Platform’a erişimin kesintiye uğramayacağını, gecikme, hata veya veri kaybı yaşanmayacağını hiçbir şekil ve surette garanti etmemektedir.
 • Bitay, Platform üzerinde gerçekleşebilecek teknik arızalardan dolayı sorumlu tutulamaz. Kısa süreli yada uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan Bitay sorumlu tutulamaz.
 • Bitay, üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 • Platform’un kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Bitay ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.
 • Platform ile bağlantılı verilen site veya uygulamalardaki, bağlantıların bütün riski tamamıyla Kullanıcıya aittir. Bu sitelerde veya uygulamalarda verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri Bitay tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır. Bitay, Platform ve bağlantılı uygulamalarda veya bağlı sosyal medya sayfalarında ve destek modülü gibi uygulamalarında yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Platform üzerinde sunulan her tür içerik, üçüncü partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutulmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. Bitay tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar sadece bilgilendirme ve tavsiyeye yöneliktir ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Verilerin birbiriyle çelişkili veya tutarsız olması olası olup bu tür durumlardan dolayı Bitay’ın hiçbir ad altında sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Kullanıcı’nın işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranması veya başka bir sebeple Bitay’ın zarar görme ihtimalinin ortaya çıkması halinde; Kullanıcı, Bitay’ı söz konusu muhtemel zarardan beri kılacağını, Bitay’dan talep edilen miktarı Bitay’a ödeyeceğini, Bitay’ın bu konuda bir savunma yapması veya herhangi bir şekilde bir özel/idari/adli/cezai soruşturmaya dahil olması nedeniyle yapacağı tüm masrafları (avukatlık masrafları dahil olmak üzere), Bitay’ın talebi üzerine Bitay’a derhal ödeyeceğini taahhüt eder.
 • Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Bitay’a ait defter ve kayıtların, bilgisayar ve log kayıtlarının, e-postaların ve sair bilgi ve belgelerin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.
 • Bitay, hatalı fiyatlandırma yapıldığını tespit etmesi halinde gerçekleşmiş ve gerçekleşebilecek tüm hatalı işlemleri iptal edebilir, askıya alabilir. Bu takdirde ortaya çıkabilecek kazanç veya kayıplardan Bitay sorumlu tutulmayacaktır. Hatalı işlem nedeniyle eksik ücret alındığının tespit edilmesi halinde Bitay, bakiye tutarını Kullanıcı’ya bildirmek koşuluyla Kullanıcı’nın hesabından tahsil edilecektir. Bitay’ın bakiye tutarını tahsil edememesi halinde Kullanıcı derhal bakiye tutarının ödemesini gerçekleştirecektir. Alternatif olarak, Bitay’ın talep etmesi halinde, hatalı işlemin iptal edilerek işlem öncesi hale geri döndürülmesi yoluna başvurulabilir.
 • Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu durum, bu Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliğini etkilemeyecektir.
 • Bu Sözleşme’deki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.
 • Kullanıcı, platform bünyesinde gerçekleştirdiği bütün işlemlerde 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun başta olmak üzere yürürlükteki sair mevzuatlara uygun şekilde hareket edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu konuda bütün sorumluluk Kullanıcı’nın bizzat kendisindedir.
 • Kullanıcılar, işbu Sözleşme’ye aykırı eylem veya işlemler, kullandıkları marka, logo ve içerik, yaptıkları reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemleri nedeniyle Bitay, Bitay’ın çalışanları ve yöneticileri ile diğer Kullanıcılar’ın maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Bitay’ın ilk yazılı talebi üzerine derhal tüm fer’ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektedirler. Bitay dilerse, bu bedelleri, Kullanıcılar’ın Bitay nezdinde bulunan ya da ileride bulunabilecek her türlü hak, alacak, varlık ve sair değerlerinden mahsup etme veya söz konusu hak, alacak, varlık ve sair değerler üzerinde rehin, hapis, takas haklarını kullanma yetkisini haizdir. Her durumda, Bitay’ın işbu Sözleşme’den kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal hâlleri hariç olmak üzere, işbu Sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle Bitay’ın Kullanıcılar’dan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır.
 • Bitay, internet sitesinde oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kısa süreli yada uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan Bitay sorumlu tutulamaz.
 • Bitay’ın haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

XI. ÜCRETLENDRİRME

 • Bitay, Platform’da sunduğu hizmetlerle ilgili kendi belirlediği bir oran üzerinden ücret alma hakkına sahiptir.
 • Bitay, Ücretlerini Platform’un Komisyonlar bölümünde ilan etmektedir. İlgili bölüme www.bitay.com/komisyonlar adresinden ulaşılmaktadır. Bu bölümde bulunan ücretler işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup ilgili bölümde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.
 • Komisyon ücreti TL olarak alınabileceği gibi, Bitay’ın kararı uyarınca işlem yapılan Kripto Para birimi üzerinden de alınabilir.
 • Bitay, her TL vb. Fiat Para çekme işleminde kullanıcılarından kendi belirlediği bir işlem ücreti alma hakkına sahiptir. Kullanıcı, işbu sözleşmenin kabul ve onaylanması ile bu işlem ücretinin alınmasını kabul etmiş sayılacaktır.
 • Bitay, her kripto para çekme işleminde, işlemin hızlı gerçekleşmesi için kullanıcılarından kendi belirlediği oranda bir işlem ücreti alma hakkına sahiptir. Kullanıcı, işbu sözleşmenin kabul ve onaylanması ile bu işlem ücretinin alınmasını kabul etmiş sayılacaktır.
 • Kripto para transferleri iade edilemez, dolayısıyla Bitay tarafından tahsil edilen komisyon veya işlem ücretlerinin iadesi mümkün değildir ve Kullanıcı’ların bu ücretlerin iadesini isteme hakkı bulunmamaktadır. Kullanıcı kripto para transferi yaptığında mutlaka gönderim adresini kontrol etmeli ve emin olmalıdır. Oltalama (phishing) kodu eklentisi ile ya da kripto para transferlerinde herhangi bir virüs, eklenti nedeniyle Kullanıcı’nın yazmış olduğu adresin sonradan değişmesi gibi durumlarda yanlış adrese yaptıkları transferlerden Bitay sorumlu değildir.
 • Yapılan işlemlerden doğan ücretlere ilişkin resmi faturalar, ilgili ayın süresi içerisinde kesilecektir. Kullanıcı, söz konusu faturaları almak isterse bu faturaları Bitay’dan da talep edebilir.

XII. TAVSİYE ÖDEMESİ

Platform’a üye olan Kullanıcılar, kendilerine özel bir referans linki vasıtasıyla başkalarını Platform’a üye olmaya teşvik edebilirler.

Bu teşvik karşılığında Bitay, ilgili Kullanıcı’ya çeşitli ödüller verebilir. Bu ödüllerin içeriği Platform’da beyan edilecek olup Bitay, verdiği bu ödüllerle ilgili arzu ettiği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.

XIII. FİKRİ MÜLKİYET

Bitay tarafından Platform aracılığıyla sunulan tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi (üçüncü kişilerden sağlanan içerikler ve uygulamalar hariç olmak üzere) münhasır olarak Bitay’dır. Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı Bitay’a aittir. Sunulan servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin verilmemektedir.

XIV. DESTEK HİZMETLERİ

Bitay, sadece [email protected] elektronik posta adresi üzerinden Destek Hizmetleri sunmaktadır. Bu elektronik posta adresi dışında hiçbir yöntem ile Kullanıcı’ya destek hizmeti verilmemektedir. Bu adres üzerinden sunulacak destek hizmetlerinde Kullanıcı’ya şifre sorulmaz, Kullanıcı’ya kripto para göndermeleri için adres bildirilmez. Bu husus bir tebliğ niteliğinde olup, Bitay bahsi geçen e-posta adresi dışındaki bir adresten gönderilmiş bir e-posta sebebiyle kullanıcılarının uğradığı ya da uğraması muhtemel zararlardan ve kayıplardan sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek Bitay’dan destek alacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı, bu maddeye aykırı bir durum ve talep ile karşılaştığı takdirde durumu derhal Bitay’a bildirecek ve Bitay’ın muhtemel dolandırıcılık işlemlerine karşı gerekli önlemleri alabilmesi için işbirliği içinde olacaktır. Kullanıcı’nın bu maddeye aykırı olarak bir destek hizmetinden yararlanması ve bu sebeple zarara uğraması halinde uğranılan zarardan Bitay sorumlu olmayacaktır.

XV. MÜCBİR SEBEP

Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi, siber saldırı,salgın hastalık ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen ve Sözleşme yapıldığı sırada mevcut değilken, sonradan aniden gerçekleşen, önceden tahmin edilmesi zor, önlenemeyen olaylar olarak yorumlanacaktır.

Bitay, Mücbir Sebep olarak sayılan nedenlerin ortaya çıkması halinde, Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getiremeyebilir. Bitay’ın Mücbir Sebep nedeniyle ifada bulunamaması halinde Kullanıcı, Bitay’ın sorumluluğuna gitmeyecek ve herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Mücbir sebep süresince Tarafların edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

XVI. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün (veya herhangi bir hükmünün bir kısmının) yargı yetkisini haiz bir mahkeme veya idari makam tarafından geçersiz, uygulanamaz veya yasadışı bulunması halinde, diğer hükümler yürürlükte kalmayı sürdüreceklerdir. Eğer herhangi bir geçersiz, uygulanamaz veya yasa dışı hüküm, belli bir kısmının çıkartılması halinde geçerli, uygulanabilir ve yasal hale gelecekse, söz konusu hüküm üzerinde Taraflar’ın ticari maksatları göz önünde bulundurulmak suretiyle Bitay tarafından gereken her türlü tadil tek taraflı olarak yapılabilecektir.

XVII. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Platform’a elektronik ortamda üye olması ile yürürlüğe girecek olup, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca feshedilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Bu internet sitesinin herhangi bir sayfasına girerek, Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Kullanıcı Sözleşmesi, Bitay tarafından Platform üzerinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.

Kullanım Sözleşmesi’nin şartlarını kabul etmeyen kullanıcıların Platform’u ve Site üzerinden sağlanan servisleri kullanmamaları gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ya da doğacak olan zararlardan Bitay sorumlu tutulamaz.

XVIII. BİLDİRİMLER

İşbu Sözleşme’ye ilişkin gerçekleştirilecek tüm yazışmalar için Kullanıcı’nın Kullanıcı Hesabı oluştururken tanımlamış olduğu e-posta adresi kullanılacak olup Taraflar iletişimlerini bu e-posta üzerinden gerçekleştireceklerdir. İlgili e-posta üzerinden gerçekleştirilen yazışmalar, yazılı iletişim niteliği taşımaktadır ve yazılı delil teşkil etmektedir. Taraflar, e-posta adresini güncel tutmak ve güvenilir bir e-posta adresi belirlemek ile yükümlüdürler. İletişim bilgilerinin değiştirilmesi halinde Kullanıcı, Bitay’ı bilgilendirmek ile yükümlüdür.

Kullanıcı’ların Bitay ile sözlü ve yazılı iletişimde, saygısızlık ve hakaret içeren tavırları karşısında, Bitay’ın Kullanıcı’nın hesabını dondurma, kapatma ve hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

XIX. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşme’den doğacak tüm ihtilaflara Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğacak tüm ihtilaflara ilişkin olarak İstanbul Çağlayan mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.