Alış Fiyatı (Bid Price)

Alış (Teklif) Fiyatı Nedir?

Teklif veya Alış Fiyatı (Bid Price), bir alıcının belirli bir ürün veya hizmet için satın almaya istekli olduğu fiyattır. Finansal piyasalarda, satın alıcıların emtia, menkul kıymet veya kripto para birimi gibi bir varlık için sunduğu değere verilen isimdir.

 

Spread (Makas) Nedir?

Alıcılar tarafındaki alım satım emir defteri, satıcılar tarafındaki çoklu teklif ve talep fiyatlarından oluşmaktadır. En yüksek teklif fiyatı her zaman en düşük talep fiyatından daha düşük olmalıdır. Aralarındaki farka da alış-satış farkı yani “Makas (Spread)” denmektedir.

Kripto varlıklarını veya hisse senedi pozisyonlarını satmak isteyen yatırımcılar, ya emir defterinde mevcut olan teklif fiyatlarından birini (ideal olarak en yüksek olanı) kabul etmeli veya bir talep fiyatı belirleyip bir alıcı sonunda bu değere karşı teklif verene ve emri doldurana kadar beklemek durumundadır. Finansal piyasalarda alım-satım yapan kişiler bir varlığı hangi fiyattan satın almak veya satmak istediklerine karar verme gücüne sahiptir ve bunu emri oluşturdukları anda yapmaktadırlar. Belirledikleri fiyat mevcut piyasa fiyatından çok uzaksa yani o anki fiyat ile emir fiyatı arasındaki makas çok açıksa yatırımcının emri karşılanmamaktadır.

Piyasa yapıcılar (market maker) kripto varlıklar için düzenli olarak teklifler oluşturmakta ve bir satıcı elindeki varlığı satabileceği bir fiyat aradığında teklifler oluşturabilmektedirler. Spread dediğimiz makas da fiyat/değer arasındaki farkı yansıtmaktadır. Sonuç olarak makas ne kadar geniş olursa yatırımcı o kadar fazla gelir elde etmektedir. Bir teklif sahibi, satıcı aktif olarak satmaya çalışmasa bile bir teklif sunarsa, buna “istenmeyen teklif” adı verilmektedir.

Teklif fiyatları, teklifi sunan taraftan istenen yanıtı almak için sıklıkla belirlenmektedir. Örneğin, bir alıcı bir ürün için 30 dolar ödemek istiyorsa ve istenen fiyat 40 dolar ise, 20 dolarlık bir teklifte bulunabilmekte ve yarı yolda – yani aslında tam olarak ilk etapta olmayı amaçladıkları yerde – buluşmayı teklif ederek teslim oluyormuş gibi davranabilmektedir.

Teklif Fiyatı Savaşları

Teklif fiyatı savaşları tabiri, birçok teklif sahibi aynı ürün için rekabet ettiğinde ve ardı ardına teklif verdiğinde ortaya çıkmaktadır. Bir teklif savaşı başladığında alıcılar rakip alıcıların teklifleriyle rekabet eder ve daha yüksek teklifler vermeye devam ederse, bu durum varlığın değerinin artmasına ve nihayetinde fiyatının hızla yükselmesine neden olmaktadır.

Hisse senetleri, forex, vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi diğer finansal piyasalar gibi kripto para piyasası oldukça rekabetçi bir piyasa yapısına sahiptir. Hatta diğer piyasalara kıyasla daha rekabetçi olduğu varsayılabilir. Kripto para varlıkları çoğunlukla satış fiyatından daha düşük bir fiyata satılmaktadır. Alıcılar piyasa standartlarının önemli ölçüde dışında olduğu ve bir fiyat düzenlemesi gerektirdiği durumlar dışında, teklif fiyatı (bid price) üzerinde kontrole sahiptir.

 

Sözlük

Bid Price: Bir yatırımcının bir varlığı satın almak için teklif ettiği alış fiyatıdır.