Alış Satış Farkı

Alış – Satış Farkı (Bid-Ask Spread) Nedir?

Alış-Satış Farkı (Bid-Ask Spread), makas farkı olarak da bilinen, bir varlık için istenen en düşük fiyat ile en yüksek fiyat teklifi arasındaki farkı açıklamak için kullanılan bir terimdir.

Konsept, en düşük talep fiyatı (satış emri) ile en yüksek teklif fiyatı (alış emri) arasındaki boşluk olduğu için alış-satış farkı makas olarak bilinmektedir. Bitcoin gibi likit varlıklar, daha az likiditeye ve işlem hacmine sahip varlıklardan daha küçük bir farka sahiptir.

Bir yatırımcı anında piyasa fiyatından alım yapmak istiyorsa, satıcılardan gelen en düşük satış fiyatını kabul etmesi gerekmektedir. Tersi olarak anında satış yapmak istenirse, alıcılardan en yüksek teklif fiyatını almak gerekmektedir. Daha likit varlıklar (forex gibi) daha dar bir teklif sorma aralığına sahiptir, bu da alıcıların ve satıcıların bir varlığın fiyatında önemli değişikliklere neden olmadan emirlerini yerine getirebileceği anlamına gelmektedir. Bunun nedeni, sipariş defterindeki büyük miktarda sipariştir. Daha geniş bir alış-satış farkı (bid-ask spread), büyük hacimli siparişleri kapatırken daha önemli fiyat dalgalanmalarına sahip olmaktadır.

Alış-Satış Farkından Para Kazanılır mı?


Geleneksel pazarlarda alış-satış farkı, alım satım faaliyetlerinden para kazanmanın en yaygın yollarından biri olarak görülmektedir. Birçok broker ve alım-satım platformu, yalnızca alış-satış farkından yani makastan yararlanarak para kazanan komisyonsuz hizmetler sunmaktadır. Bunun mümkün olmasının sebebi piyasaya likidite sağlayan kişilerin brokerlar olmasıdır, yani satıcılar ve alıcılar broker tarafından tanımlanan fiyatı kabul etmek durumundadır. Aksi takdirde o piyasaya girememektedirler. Başka bir deyişle satış ve alış fiyatları arasındaki farkı belirlemekte ve bundan kâr elde etmektedirler.

Kripto Para Piyasasında Alış-Satış Farkı

Kripto para birimleriyle çoğu alım-satım faaliyeti, alım ve satım emirlerinin doğrudan kullanıcılar tarafından emir defterine verildiği kripto para borsalarında gerçekleşmektedir. Bu durumda borsa makastan değil, sadece işlem komisyonlarından para kazanmaktadır.

Genellikle yüksek hacme sahip piyasalar daha yüksek likiditeleri nedeniyle daha düşük bir alış-satış farkına sahiptir. Öte yandan, yeterince likit olmayan ve düşük işlem hacmine sahip piyasalar daha önemli seviyede bir farka sahip olma eğilimindedir.

Sözlük

Alış-Satış Farkı (Bid-Ask Spread): Finansal piyasalarda işlem gören herhangi bir varlığın alış fiyatı ile satış fiyatının arasındaki farkı ifade etmektedir.