AML

Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Nedir?

Kara Para Aklamayı Önleme (Anti Money Laundering), suçluların yasa dışı yollarla elde edilen fonları meşru gelir olarak gizlemelerini önlemeye yönelik yasaları, düzenlemeleri ve prosedürleri ifade etmektedir.

Kara para aklamayla mücadele girişimleri, dünya çapında bir grup ülke ve kuruluşun Mali Eylem Görev Gücü’nü (FATF) oluşturduğu 1989’da küresel öneme ulaşmıştır. Misyonu, kara para aklamayı önlemek ve uygulanmasını teşvik etmek için uluslararası standartlar oluşturmaktır. 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarının ardından Ekim ayında FATF, yetkisini terörün finansmanıyla mücadeleyi de içerecek şekilde genişletmiştir.

AML yasaları ve düzenlemeleri, piyasa manipülasyonu, yasa dışı mal ticareti, kamu fonlarının yolsuzluğu ve vergi kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerini ve bu suçları ve bunlardan elde edilen parayı gizlemek için kullanılan yöntemleri hedef almaktadır.

Suçlular genellikle uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasa dışı eylemler yoluyla elde ettikleri paraları aklama yoluna giderler ve fonların izi kolayca bulunamaz. Kara para aklayıcılar, şüphe uyandırmaktan kaçınma amacıyla daha küçük artışlarla nakit yatırmak için yabancı ülkelere gizlice nakit para girişi sağlayabilmekte veya başka nakit araçları satın almak için yasadışı nakit kullanabilmektedirler.

Geçerli olan bir kural, mevduatın bir hesapta en az beş işlem günü kalmasını gerektiren AML tutma süresidir. Bu sürenin, kara para aklamayı önleme ve risk yönetimine yardımcı olması amaçlanmaktadır.

Kara para aklamayla mücadele yasaları sınırlı bir dizi işlemi ve suç davranışını kapsamasına rağmen, etkileri geniş kapsamlıdır. Örneğin, kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemeleri, kredi veren veya müşteri mevduatını kabul eden bankaların ve diğer finans kuruluşlarının kara para aklamaya yardımcı olmadıklarından emin olan kurallara uymalarını gerektirmektedir.

Şüpheli Aktiviteler

Müşteri mevduatlarını ve diğer işlemleri bir kara para aklama planının parçası olmadıklarından emin olmak için izlemek finans kurumlarının görevidir. Kurumlar, büyük meblağların kaynağını doğrulamalı, şüpheli faaliyetleri izlemeli ve 10.000 ABD Dolarını aşan nakit işlemleri rapor etmelidir. 45 AML yasalarına uymanın yanı sıra, finans kurumları müşterilerin bunlardan haberdar olmasını sağlamalıdır.

Kolluk kuvvetleri tarafından kara para aklama soruşturmaları genellikle tutarsızlıklar veya şüpheli faaliyetler için mali kayıtların incelenmesini içermektedir. Günümüzün düzenleyici ortamında, hemen hemen her önemli finansal işlem hakkında kapsamlı kayıtlar tutulmaktadır. Bu nedenle, polis bir suçu faillerine kadar takip etmeye çalıştığında, bağlantılı finansal işlemlerin kayıtlarını incelemekten daha etkili birkaç yöntem mevcuttur.

Hırsızlık, zimmete para geçirme veya çalıntı durumlarında, kolluk kuvvetleri genellikle bir kara para aklama soruşturması sırasında ortaya çıkan fonları veya mülkleri suçun mağdurlarına iade edebilmektedir. Örneğin, bir aracı, bir suçlunun zimmete para geçirmeyi örtbas etmek için akladığı bir miktar para keşfederse, genellikle fonların zimmete geçirildiği kişilere kadar takip edebilmektedir.

Para Aklamanın Bazı Yolları Nelerdir?

Kara para aklamayla mücadele, suçluların yasa dışı olarak para kazanmasını veya yasa dışı fonların hareket etmesini önlemek için uygulanan yasa ve yönetmelikler için geniş bir terimdir. Birçok yasa dışı faaliyet kara para aklamayı önleme (AML) yasaları tarafından hedef alınsa da en önemlilerinden bazıları vergi kaçırma, kamu yolsuzluğu ve aklama ticareti gibi yöntemlerle piyasa manipülasyonudur. Her ne kadar tedbir alınmaya çalışılsa da kara para aklamanın sayısız yöntemi bulunmaktadır. Başlıklar halinde sıralanacak olursa;

  • Kağıt üstünde kurulan ve gerçek olmayan şirketler,
  • Donların ülke dışına çıkarılması,
  • İnternet bankacılığı,
  • Nakit kaçakçılığı,
  • Şans oyunları yöntemi
  • Narkotik kaçakçılığı,
  • Siber suçlar şeklindedir.

Kara Para Oranını Azaltmaya AML Nasıl Yardım Ediyor?

Kara para aklama soruşturmaları, tutarsızlıklar veya şüpheli faaliyetler için mali kayıtları ayrıştırmaya odaklanmaktadır ve bu mali kayıtlar failleri suç faaliyetlerine sık sık bağlar. Bugünün düzenleyici kuralları ve kurumlarıyla birlikte hemen hemen her önemli finansal işlem hakkında kapsamlı kayıtlar ve dosyalar tutulmaktadır. Bu nedenle bir suçlunun kimliği ortaya çıkarmaya çalışırken dahil olduğu finansal işlemlerin kayıtlarını bulmak oldukça etkilidir.

Uyuşturucu çeteleri, teröristler ve organize suç birimlerinin yasadışı faaliyetlerde nakit parayı kullanmak ve akışını korumak adına para aklama konusunda faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdükleri bilinen bir gerçektir. Suçluların kara parayı aklamasını ortadan kaldırdıktan sonra nakit para akışını kesmenin suç işleme oranlarını ciddi bir şekilde azalttığı ispatlanmış bir gerçektir. Bu nedenle kara para aklama ile mücadele suç oranını azaltmanın oldukça önemli bir yoludur.

Birçok devlet kurumu ve mevzuat, AML gerekliliklerinin oluşturulmasında rol oynamaktadır. ABD’de, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) gibi aracılar, aracı satıcılar ve vadeli işlem opsiyon piyasaları AML standartlarını belirlemeleri için genel bilgiler ve kaynaklar sağlamaktadır.

Sözlük
Kara Para Aklamayı Önleme (AML): Dünya üzerinde çeşitli suçlardan yasadışı şekilde gelir elde edilen kişi veya gruplara karşı hazırlanmış yasa ve düzenlemeler olarak adlandırılmaktadır.