Anarko Kapitalizm

Anarko-Kapitalizm Nedir?


Anarko-kapitalizm, merkeziyetin, ekonomik sistemde özel mülkiyetin ve sözleşmeye dayalı anlaşmaların önceliğini savunan bir düşünce türüdür.

Anarko-kapitalizm terimi, Amerikalı tarihçi ve ekonomist Murray Rothbard tarafından 20. yüzyılın ortalarında Avusturya ekonomik düşünce okulu, klasik liberalizm ve Amerikan anarşizminden kavramları birleştirdiği zaman ortaya çıkmıştır.

Bireysel mülkiyet, özel mülkiyet ve serbest piyasa lehine merkezi bir devletin ortadan kaldırılmasını teşvik eden uç bir siyaset felsefesidir. Bu felsefe, serbest piyasanın gerçekten özgür bir toplumun mihenk taşı olduğunu ve insanların, devletin kontrolü veya denetiminin ötesinde, sözleşmeye dayalı anlaşmalar yoluyla birbirleriyle ilişki kurmakta özgür olmaları gerektiğini savunmaktadır.

 

Anarko-kapitalistler merkezi olarak yönetilen mahkemelere ve kanun uygulayıcı kurumlara vergilendirme yoluyla ödeme yapmak yerine, tüketici tarafından seçilen özel şirketlerin bu rolleri açık piyasada rekabet ederek yerine getirebileceğine inanmaktadırlar. Özel mülkiyet ve hizmetlerin gönüllü ticaretinin, kişisel özgürlük ve refahı en üst düzeye çıkarırken çatışmayı en aza indirdiği bir toplum tasavvur etmektedirler.

Kripto-Anarşizm

Kripto-anarşizm, kriptografik olarak korunan anonimleştirme teknolojilerinin, dijital takma adların ve dijital paranın devlet kontrolünü – gözetim, sansür ve vergilendirmeyi – atlatmak için kullanılan bir anarşizm türüdür.

Kripto-Anarşizmin Hedefleri Nelerdir?

 

  • Bilgisayar ağlarında iletişimin kitlesel gözetiminden korunmak: Kripto-anarşistler, kriptografinin geliştirilmesini ve kullanımını devlet kontrolünden kurtulmanın ana yolu olarak görmektedirler.
  • Tor, I2P, Freenet ve benzeri ağlar aracılığıyla, özellikle internette, ifade özgürlüğüne aykırı olarak sansürden kurtulmak: Kripto-anarşistlere göre, sansürden kurtulmak, yolsuzlukla mücadelede yardımcı olacak ve muhalif politikacıların görüşlerini yaymasına izin verecektir. Kripto-anarşistler, ortaklaşa sahip olunan eşler arası hücresel iletişim istasyonlarını kullanan, kitle fonlaması sağlayan bir İnternet servis sağlayıcısı olan küresel bir güven İnterneti yaratmaya çalışmaktadırlar. Bu İnternet tamamen şifreli ve gizlidir; ağın her bir üyesine özelliklerine bağlı olarak bir imza ve itibar sağlayan sisteme bir algoritma entegre edilmiştir.
  • Kripto para birimleri ve merkezi olmayan finansal hizmetler şeklinde bankacılık sistemlerine uygulanabilir alternatiflere dayalı yeni bir ekonomi yaratmak ve geliştirmek.

Sözlük: 
Anarko-kapitalizm: Bireysel olarak bağımsızlık düşüncesi temelli bir felsefe olarak adlandırılmaktadır.