Satış Fiyatı (Ask Price)

Satış Fiyatı (Ask Price) Nedir?

Satış fiyatı, alıcıların piyasadaki bir ürün veya hizmet için ödediği tutardır. Finans piyasalarında ise belirli bir varlık için verilen alış ve satış emirlerine talepler denir. Bu nedenle talep edilen fiyat bir bireyin varlıklarını satmaya razı olacağı minimum fiyat veya verdiği birim karşılığında almak istediği minimum tutardır.

Bir borsanın emir defterinde en yüksek teklif fiyatı ve en düşük talep fiyatı ilk işlem gören fiyattır. Bu bir satış emrinin en yüksek teklifle eşleşeceği ve bir alış emrinin en düşük talep fiyatı ile eşleşeceği anlamına gelmektedir.

En düşük talep fiyatı ile en yüksek teklif fiyatı arasındaki boşluk piyasanın yayılması olarak bilinen şeydir. Likit bir piyasa daha küçük bir yayılıma sahip olma eğilimindedir çünkü alım ve satım tarafları daha fazla emirden (piyasada emir defterine emir vermeye istekli daha fazla insandan) oluşmaktadır .

Bir limit satış emri belirlerken kişi belirli bir talep fiyatı tanımlayabilir ancak belirlediği fiyat piyasadaki en düşük talep değilse, gerçekleşecek ilk işlem o olmayacaktır. Buna karşılık, bir piyasa emri kullanırken yatırımcılar talep fiyatını manuel olarak belirleyememekte ve emirler mevcut en iyi fiyata (emir defterindeki en yüksek teklifle eşleşen) göre anında gerçekleştirilmektedir.

Satış fiyatı, herhangi bir borsanın işleyişindeki en temel faktörlerden biridir. Fiyat teklif etmek için iki yönlü “teklif ve talep” sisteminin bir parçasıdır. Teklif fiyatı, alıcı tarafından belirlenir ve söz konusu varlık için ödemeye hazır oldukları maksimum tutar olup, temel para birimi cinsinden ifade edilir. Bir borsada (piyasa emri olarak da bilinir) anında işlem yaparken, alım ve satım emirleri en faydalı karşılık gelen fiyatlar ile eşleştirilir. Bu nedenle bir satın alma emri en düşük satış fiyatı ile eşleştirilir ve bir satış emri en yüksek teklif fiyatı ile eşleştirilmiş olur.

Sözlük

Satış Fiyatı: Finansal bir enstrümanın satışı sırasında oluşan parasal değeri ifade etmek için kullanılan söz öbeği.