Benchmark

Benchmark (Kıyaslama) Nedir?

Benchmark (Kıyaslama), bir işletmenin başarılı bir işleyişe ve performansa sahip başka işletmelerin, rakip analizini yaparak kendi teknikleri ile kıyaslaması ve bu kıyaslamadan elde ettiği bilgileri kendi bünyesinde uygulaması anlamına gelmektedir.

Finans Sektöründe Benchmark

Benchmark testi bir referans noktası olarak işlev gören bir standarttır. Finans sektöründe, Benchmark, belirli bir varlığın veya yatırım portföyünün performansını ölçmek için kullanılabilecek bir ölçüm standardıdır. En yaygın Benchmark biçimleri arasında, temelde bir grup bireysel piyasa fiyatını veya bir veri noktaları koleksiyonunu temsil etmek için kullanılan finansal araçlar olan sözde endeksler bulunmaktadır.

Menkul kıymetler, tahviller, hisse senetleri ve kripto para birimleri gibi çeşitli varlık sınıfları için farklı kriterler oluşturulmuştur. Popüler bir Benchmark örneği olarak, 500 büyük ABD şirketinin piyasa değerini dikkate alan S&P (ABD merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu) 500 endeksidir. Bu şirketler, bir ağırlıklandırma metodolojisine göre uzmanlaşmış bir komite tarafından seçilmektedir.

Bilgisayar Biliminde Benchmark

Bilgisayar bilimi alanında, bir Benchmark, belirli bir ürün veya hizmetin göreli performansını ölçmenin bir yolu olarak birden fazla bilgisayar işlemi ve yazılımı çalıştırmaktan oluşmaktadır. Birçok Benchmark (kıyaslama) programı bu amaca hizmet etmek için özel olarak tasarlanmıştır ve büyük miktarda veriyi analiz eden yazılımlar olarak yatırıma açık hale getirilmektedir.

Benchmark, genellikle iş davranışının ve performansının ölçülmesini ve karşılaştırılmasını içeren bir uygulama olarak iş analizi bağlamında da ya en verimli veya kabul edilebilir uygulama olarak kabul edilenlere ya da oldukça başarılı olarak kabul edilen diğer şirketlere karşı kullanılmaktadır.

Blockchain endüstrisi ile ilgili olarak, hala kıyaslamalara ihtiyaç duyulmaktadır. İdeal olarak, bunlar bilimsel araştırmaya dayanacak ve ağ verimi ve ölçeklenebilirlik, ademi merkeziyetçilik derecesi, farklı fikir birliği (konsensüs) mekanizmalarının verimliliği ve ayrıca akıllı sözleşmeler performansı gibi çeşitli Blockchain özelliklerini incelemek için ölçüm standartları olarak oluşturulabilirler.

 

Benchmark (Kıyaslama) Endeksleri

Benchmark’a örnek olarak; 2021’in başlarında başlatılan Nasdaq Kripto Endeksi (NCI), şu anda çeşitli dijital varlık gruplarının performansını ölçmek için bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. New York Menkul Kıymetler Borsası Bitcoin Endeksi (NYXBT), kripto para piyasasındaki en eski ve en popüler ölçütlerden biridir. Günlük olarak takip edilen bu endeks belirli bir zamanda ABD doları cinsinden bir Bitcoin’in değerini temsil etmektedir.

Bitcoin’in performansını takip etmek için S&P Bitcoin Endeksi (SPBTC) başlatılmıştır. Benzer şekilde, S&P Ethereum Endeksi (SPETH), piyasa değeri açısından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum’un performansı için bir kıyaslama olarak kullanılmaktadır. İlave olarak S&P MegaCap endeksi (SPCMC), hem Ethereum hem de Bitcoin’in performansını piyasa değerine göre izlemek için bir kıyaslama olarak kullanılmaktadır.

 

Sözlük
Benchmark (Kıyaslama): Bir kuruluşun veya işletmenin başarılı bir performansa sahip başka işletmelerin, rakip analizini yaparak kendi teknikleri ile kıyaslaması ve bu kıyaslamadan elde ettiği bilgileri kendi bünyesinde uygulaması anlamına gelmektedir.