Beta Katsayısı

Beta Katsayısı Nedir?

Beta Katsayısı (Beta Coefficient), finans sektöründe genel piyasanın veya belirli bir portföyün oynaklığı ve hareketliliğini ölçmek için kullanılan bir araçtır.

Dijital bir varlığın piyasaya ve oynaklığına göre beklenen yatırım getirisini hesaplamak için kullanılan beta katsayısı, yalnızca belirli bir varlığa yatırım yapma riskini ölçmek yerine, yatırımın mevcut bir portföye ekleyeceği risk miktarını ölçmektedir.

Beta Katsayısı Nasıl Hesaplanır?

Tüm yatırım varlıkları göz önünde bulundurulduğunda beta katsayısı finansal piyasalarda hemen her varlık için kullanılabilir. Piyasanın beta değeri 1.0 ‘dır. Finansal bir varlığı piyasayla karşılaştırırken, büyük olasılıkla 1’den daha düşük veya yüksek bir katsayı elde edilmektedir. 1’den yüksek bir beta varlığın yalnızca değişken olduğunu değil, aynı zamanda piyasa ile yüksek düzeyde ilişkili olduğunu göstermektedir. Yani zaman içinde piyasadan daha hızlı hareket eden bir varlık 1.0’ın üstünde bir beta değerine sahip olacaktır. Tam tersi olarak da 1.0’dan düşük veya negatif beta değerleri, bir yatırımın piyasadan daha düşük oynaklığa sahip olduğunu veya fiyat hareketlerinin piyasa ile yüksek oranda ilişkili olmadığını göstermektedir.

Örneğin yatırım fonları, bir finansal aracın beta katsayısını hesaplayarak, onu yatırım portföylerine eklemenin riskleri hakkında bilgi toplayabilmektedir. Dolayısıyla beta hesaplamaları, risk profillerine göre hangi varlıkları kendi varlıklarına dahil edeceklerini seçmelerine yardımcı olmaktadır.

Kripto Para Piyasası ile Beta Katsayısının İlişkisi Nedir?

Beta katsayısı kavramını kripto para piyasalarında Bitcoin karşılaştırma ölçütü olarak kullanılmaktadır. Böylece diğer tüm altcoinler için beta, Bitcoin’in fiyatı ve oynaklığına göre hesaplanabilmektedir. Beta alternatif olarak, Bitcoin’in altın veya borsa endekslerine karşı oynaklığı da bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Bu karşılaştırma sonucunda ortaya çıkan beta, Bitcoin ve geleneksel finansal piyasalar arasındaki korelasyon hakkında fikir vermektedir.

Sözlük

Beta Katsayısı: Finansal piyasalarda bir varlığın volatilitesini ölçmeye yarayan matematiksel bir ifadedir. Piyasanın beta değeri 1.0’dır.