Çoklu İmza

Çoklu İmza (Multisig) Nedir?

Çoklu imza (Multisig), bir varlığın sahipliğinin doğrulanması için, iki veya daha fazla imzaya sahip olması şartı olarak bilinmektedir. Çoklu imza, tek imzalı işlemlerden daha fazla güvenlik sağlamaktadır.

İşlemleri yürütebilmek için yetkili tarafların çoklu imzalarının kullanılması köklü bir uygulama olmasına rağmen, günümüzde çoklu imza veya multisig terimi genellikle Bitcoin ve benzeri elektronik işlemlerde siber para birimindeki uygulamasını ifade etmektedir. Multisig işlemleri ayrıca M-of-N işlemleri olarak da adlandırılmaktadır. M, gerekli imza veya anahtar miktarıdır. N, işlemde yer alan toplam imza veya anahtar miktarını temsil etmektedir. Çoklu imza (multisig), finansal şirketler tarafından kullanılan siber para (devletçe bastırılan kâğıt veya metal para) varlıklarının yanında, sözleşmelerin yürütülmesinde ve dijital kaynakların özel satışlarında da uygulanabilmektedir.

Multisig, çoklu imzanın kısaltılmış adıdır. Adından da anlaşılacağı gibi bu tür cüzdanlar, bir işlemi imzalamak için birden daha fazla imza gerektirmektedir.

Çoklu imzalı bir işlemde, üç adres arasındaki işlemi onaylamak için en az iki imza gerekmektedir. Örneğin, bir Bitcoin alım-satım işlemini yetkilendirmek için tek bir anahtardan, bir imza yerine birden fazla anahtar gerektirebilmektedir. Bitcoin bulundurma sorumluluğunu birden fazla kişi arasında paylaştırmak bunlardan biri olmaktadır.

Sözlük


Çoklu İmza (Multisig):
Bir işlemi yetkilendirmek için birden fazla anahtarı gerektiren ek bir güvenlik katmanına denir.