DAO

Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon (DAO) Nedir?

 

Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon (Decentralized Autonomous Organization), kullanıcılar tarafından kendi kendini yöneten açık kaynak kodlu ve akıllı sözleşmelerle desteklenen Blockchain tabanlı bir organizasyondur.

DAO’lar otonom bir şekilde merkezi yönetime ve otoriteye ihtiyaç duymadan çalışmaktadır. Alınan tüm kararlar ağ paydaşları tarafından onaylanmaktadır. DAO’lar genellikle ağ katılımını teşvik etmek için yerel bir yardımcı program tokeni kullanmaktadır. DAO platformlarında yürütülen işlemler blok zincirinde şeffaf bir şekilde yürütülmektedir.

 

DAO’lar Nasıl Çalışır?

DAO’ların çalışma prensipleri ve finansal yapıları bir blok zincirinde saklı tutulmaktadır. Bu özellik sayesinde üçüncü bir şahsa mecburi olma zorunluluğu ortadan kaldırılarak, ele alınan işler akıllı sözleşmeler vasıtasıyla kolaylaştırılmaktadır.

Akıllı sözleşmeler DAO’ların bir nevi beynini temsil etmekte ve yapının bütün verilerini kendi içinde saklı tutmaktadır. Akıllı sözleşmelerin yapısı da birden fazla veri tabanında saklanacak şekilde blokzinciri teknolojisine uygun olduğu için DAO’lar bütün dünyaya karşı açıktır ve hiç kimse fark etmeden kuralları değiştirilemez. DAO’ların faaliyetleri bütünü ile şeffaf ve evrensel olarak geçerlidir.d

DAO kavramı ilk olarak EOS kurucusu Dan Larimer tarafından önerilmiştir 2016’da Ethereum kurucusu Vitalik tarafından iyileştirilerek Ethereum blok zincirinde kavramsallaştırılan “The DAO” isimli organizasyona da atıfta bulunmak için kullanılmaktadır.

 

Sözlük

Decentralized Autonomous Organization (DAO): Merkezi olmayan otonom organizasyon anlamına gelmekte olan DAO, kendisinden sorumlu bir kişi veya kurum olmayan, bilgisayar kodları ve programlar tarafından yönetilen bir organizasyondur.