Dow Teorisi (Dow Theory)

Dow Teorisi (Dow Theory) Nedir?

Dow Teorisi (Dow Theory), 19.yüzyıl sonlarında Charles Dow tarafından yaratılan bir teknik analiz yaklaşımıdır. Finansal piyasalardaki trendlerin belirlenmesine ve piyasa hareketlerinin analizine odaklanır.

Dow Teorisi , üç temel prensipte borsaların hareket ettiğini savunur : birincil, ikincil ve üçüncül trendler.

-Birincil trend: Aylar hatta yıllar süren en uzun vadeli trendlerdir ve genellikle boğa piyasası veya ayı piyasası olarak adlandırılırlar. Genel olarak piyasa eğilimini ve ekonomik koşulları yansıtır.

-İkincil trend: Daha kısa vadeli trendlerdir ve genellikle birincil trendin geçici bir düzeltme hareketi olduğunu gösterir.

-Üçüncül trend: Günler veya haftalar süren en kısa vadeli trendlerdir ve ikincil trendin tersine dönmesini ifade eder. Bu trendler daha küçük dalgalanmaları yansıtır ve daha kısa süreli fırsatlar sunabilir.

Dow Teorisi bu üç trendin altı temel ilkeye dayandığını açıklar. İlk olarak, piyasanın her şeyi iskonto ettiği ve mevcut tüm bilgilerin zaten fiyatlara yansıdığı kabul edilir. İkinci olarak, trendin yatırımcının dostu olduğu ve trendin takip edilmesi gerektiği vurgulanır. Üçüncü ilke olarak, piyasanın dalgalar halinde hareket ettiği ve üç dalga aşamasını geçtiği belirtilir. Piyasa ortalamalarının ekonomik gelişmelere öncülük ettiği ve bu nedenle önemli bir gösterge olduğu ilkesi de dördüncü ilkedir. Beşinci ilke olan onaylama, birden fazla piyasa ortalamasının aynı yönde hareket ettiğinde bir trendin teyit edildiğini ifade eder. Son olarak, hacim ilkesine göre, hacmin trendin gücünü yansıttığı ve hacimdeki değişikliklerin fiyat hareketlerini teyit edebileceği vurgulanır.

Dow Teorisi’nin kullanımının, yatırımcının trendleri belireme konusunda yardımcı olmak ve daha bilinçli yatırım kararı alması yönünde avantajları olabilir. Fakat piyasanın her zaman teoriye uyamayacağını ve garantisi olmadığını unutmamak önemlidir.

 

Sözlük

Dow Teorisi (Dow Theory),teknik analizde kullanılan temel bir teoridir. Genellikle borsalardaki trendleri ve dönüşleri analiz etmek için kullanılır.