EIP

Ethereum İyileştirme Önerisi (EIP) Nedir?

Ethereum İyileştirme Önerisi (EIP), İngilizce adıyla Ethereum Improvement Proposal’ın kısaltmasıdır.  Ethereum ağı için önerilen geliştirmelere verilen isimdir.

Kısaca bahsetmek gerekirse EIP’ler Ethereum topluluğu için geliştiriciler tarafından önerilen ve çoğunluğun onayı alındıktan sonra ağda hayata geçirilen protokollerdir. Kripto paralar ve akıllı kontratlar üzerinde iyileştirme önerilerini içeren birtakım belgelerden oluşmaktadırlar. Ethereum için ağ yükseltmeleri ve uygulama standartları, EIP süreci aracılığıyla tartışılmakta ve geliştirilmektedir.

4 Farklı EIP Türü Bulunmaktadır

 

Standart Yol (ERC): Ağ standartlarındaki değişiklikler de dahil olmak üzere çoğu Ethereum uygulamasını etkileyen değişikliklerdir.

Çekirdek (Core): Bu değişiklikler bir konsensüs (mutabakat) çatalı gerektirmektedir. Genellikle temel olmayan geliştirme değişikliklerini barındıran tartışmaları içermektedirler.

Ağ Oluşturma (Networking): Devp2p (EIP8) ve Ethereum Alt Protokolü gibi ağ standartları özelliklerinde yapılan iyileştirmeleri içermektedir.

Arayüz (Interface): API/RPC standartları ve spesifikasyonları dahil olmak üzere istemci standartları ve iyileştirmeleri içermektedir.

ERC: Uygulama düzeyindeki standartlara ve sözleşmelere atıfta bulunarak ad kayıtlarını ve token standartlarını içermektedir. Bir EIP gönderildikten sonra değişikliklerin dahil edilip edilmeyeceğine karar vermek için başka bir süreçten geçilmektedir. Bunları başlıklar halinde özetlemek gerekirse;

Taslak: Değerlendirilmekte olan bir EIP anlamına gelmektedir.

Son Çağrı: İlk değerlendirmeden geçen ve incelemeye hazır olan bir EIP demektir.

Final (Çekirdek Olmayan): En az iki haftadır son çağrıda olan ve dile getirilen tüm teknik sıkıntıların ele alındığı bir EIP’dir.

Final (Çekirdek): Çekirdek geliştiricilerin onayladığı veya gelecekte hard fork’ta (sert çatallanma) uygulamayı planladığı bir EIP.

Ertelenmiş: Daha sonra kabul edilmesi düşünülmekte olan, şimdilik ertelenen bir EIP anlamına gelmektedir.

 

Sözlük

Ethereum İyileştirme Önerileri (EIP): Ethereum İyileştirme Önerileri (EIP), Ethereum için önerilen geliştirmeler olarak adlandırılmaktadır. Ethereum geliştiricileri tarafından önerilen bu geliştirmeler Ethereum’un potansiyel geleceğini belirleyecek olan özel standartlara sahiptirler. Yenilikler çoğunluğun onayı alınırsa Ethereum ağında hayata geçmiş olur.