Finansal Risk

Finansal Risk Nedir?

Finansal risk, bir yatırım veya finansal kararın olumsuz sonuçlarla karşılaşma olasılığını ifade etmektedir. Finansal risk yatırımcılar, şirketler ve finansal kuruluşlar gibi ekonomik aktörlerin karşılaştığı belirsizlikler ve olumsuz etkileri yansıtır ve bunları temsil eder.

Finansal risklerin çeşitli kaynakları olabilir. Madde madde sıralamak gerekirse;

  • Piyasa Riski: Piyasa riski, finansal piyasalardaki fiyat dalgalanmaları ve değişkenlikler nedeniyle ortaya çıkar. Hisse senetleri, tahviller, emtialar, döviz kurları ve faiz oranlarındaki değişimler gibi faktörler piyasa riskini etkileyebilir.
  • Kredi Riski: Kredi riski, bir şirketin veya bireyin borçlu olduğu kişi veya kuruluşun borcunu geri ödememe riskidir. Bu durumda borç verenlerin veya kredi sağlayanların tahsilat sorunları veya tahsilat yapamama durumuyla karşı karşıya kalabilirler.
  • Likidite Riski: Likidite riski, bir varlığın veya finansal enstrümanın hızlı ve etkin bir şekilde nakde çevrilebilme kabiliyetini ifade eder. Varlıkların likiditesinde azalma veya finansal piyasalardaki likidite koşullarındaki bozulma, likidite riskini artırabilir.
  • Operasyonel Risk: Operasyonel risk, işletmenin faaliyetlerini yürütürken hatalar, teknik sorunlar, dolandırıcılık, yasal uyumsuzluklar gibi operasyonel süreçlerden kaynaklanan riskleri ifade eder. Bu riskler finansal kayıplara, itibar kaybına ve operasyonların aksamasına neden olabilir.
  • Sistematik Risk: Sistematik risk, tüm piyasaları etkileyen genel bir risktir. Örneğin ekonomik durgunluklar, politik belirsizlikler, doğal afetler gibi faktörler sistematik riski artırabilir. Bu tür riskler genellikle çeşitlendirme ile tamamen ortadan kaldırılamaz.

Bu risklerin yanı sıra, faiz oranı riski, döviz kuru riski, politik risk, regülasyon riski gibi diğer risk türleri de finansal kararlar ve yatırımlarla ilişkilendirilebilir.