İhraç

İhraç Nedir?

Birçok farklı alanda farklı maksatla kullanılan İhraç terimi, finansal piyasalarda bir şirketin veya hükümetin, sermaye piyasalarında menkul kıymetler veya finansal enstrümanlar çıkararak ve bunların satışını gerçekleştirerek finansman sağlaması anlamına gelmektedir. İhraç, şirketlerin veya hükümetlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak, yatırımcılara yatırım imkanları sunmak veya borçlarını yönetmek için kullandıkları bir yol olarak görülür.

İhraç edilen finansal enstrümanlar; hisse senetleri, tahviller, bonolar, menkul kıymetli depozit sertifikaları (MKDS), varantlar, opsiyonlar, diğer türev ürünler ve kripto paralar gibi çeşitli şekillerde olabilir. Şirketler, hisse senetleri aracılığıyla ortaklık paylarını ihraç edebilirken, tahviller veya bonolar aracılığıyla borçlanma yoluna gidebilirler. Hükümetler ise genellikle tahviller ihraç ederek finansman sağlarlar.

Kripto Para Piyasalarında İhraç Ne Anlama Gelir?

Kripto para piyasasında da geleneksel finansal piyasalardakine benzer şekilde İhraç terimi, yeni bir kripto paranın veya tokenin piyasaya sürülmesini veya çıkarılmasını ifade eder. Bu, projenin geliştiricileri veya kurucuları tarafından kripto para biriminin veya tokenin blok zincir ağı üzerinde oluşturulması ve halka sunulması anlamına gelir. Daha çok ICO (Initial Coin Offering) olarak bilinen ve bu yolla ihracı gerçekleşen kripto paralar blok zincir teknolojisi kullanılarak oluşturulur. Kripto para piyasasındaki ihraç işlemleri; projenin hedeflerini finanse etmek, geliştirme sürecini ilerletmek ve topluluk oluşturmak için kullanılır.