Konsensus (Consensus)

Mutabakat algoritmaları (konsensüs algoritmaları), kripto para birimleri gibi dağıtılmış süreçler veya çok aracılı sistemler arasında tek bir veri değeri veya ağın tek bir durumu üzerinde gerekli fikir birliğini sağlamak için bilgisayar ve blok zinciri sistemlerinde kullanılan hataya dayanıklı bir algoritmadır.

Konsensüs Nedir?

Doğrulama  Algoritmaları (Konsensüs), kripto para birimleri gibi tek elde yönetilmeyen süreçler veya çok aracılı sistemler arasında tek bir veri değeri veya ağın tek bir durumu üzerinde gerekli fikir birliğini sağlamak için bilgisayar ve blok zinciri sistemlerinde kullanılan bir algoritmadır. Mutabakat algoritmaları (konsensüs protokolleri veya konsensüs mekanizması olarak da bilinir), dağıtılmış sistemlerin (bilgisayar ağları) birlikte çalışmasına ve güvende kalmasına izin vermektedir.
Merkezi olarak organize edilmiş sistemlerde, tüm kararlar tek bir yetki merkezi tarafından alınmaktadır. Örneğin, tüm şirketler, işletmenin gerçekleştirdiği tüm ekonomik işlemleri kaydetmek için merkezi kayıt defteri kullanmaktadır. Bu merkezi kayıt defteri, geleneksel olarak, girişleri sürdürmekten ve güncellemekten sorumlu olan tek varlık olan finans departmanı tarafından yönetilmektedir.

Öte yandan, ağın geri kalanı üzerinde aynı veya benzer düzeyde yetkiye sahip çok sayıda dağıtılmış, bağımsız katılımcılardan oluşan merkezi olmayan sistemlerde kararlar toplu olarak alınmaktadır.

Özünde dağıtılmış bir işlem defteri olan blok zinciri, gözetim ve girişlerin doğruluğunu sağlamak için merkezi yetkisi olmayan bireysel madenciler tarafından güncellenmektedir. Bu nedenle, herhangi bir zamanda ağın kesin durumu üzerinde fikir birliği (konsensüs) sağlamak için ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Uzaktan işbirliği yapan çok sayıda node arasında fikir birliğine ulaşmak, bilinmeyen sayıda node’un hatalı çalıştığı veya bilinçli olarak ağın çıkarlarına karşı hareket ettiği olası senaryo tarafından daha da kötüleştirildiğinde, hiç de önemsiz olmayan bir görevdir.

Bitcoin ve Ethereum’da Ne Kullanılıyor? 

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer kripto para birimleri, kesin işlemlerin hangi kuralların uygulanacağı ve bunun ne zaman gerçekleşeceği konusunda ağ konsensüsünü sağlamak için iş kanıtı (Proof of Work) ve hisse kanıtı (Proof of Stake) algoritmaları gibi teknik çözümler kullanmaktadır. Bitcoin, PoW kullanılırken Ethereum ise PoW’ten PoS’e geçiş yapmaktadır.

Yıllardır bu consensus protokolleri, veritabanı düğümleri, uygulama sunucuları ve diğer kurumsal altyapılar arasında fikir birliği oluşturmak için kullanılmıştır. Son yıllarda ise, Ethereum gibi kripto ekonomik sistemlerin ağın durumu üzerinde anlaşmaya varmasına izin vermek için yeni fikir birliği mekanizmaları oluşturulmuştur.

Kripto ekonomik sistemdeki fikir birliği mekanizması,  ekonomik saldırıların önlenmesine de yardımcı olmaktadır. Teoride bir saldırgan, ağın %51’ini kontrol ederek fikir birliğini tehlikeye atmaktadır. Mutabakat algoritmaları, bu “%51 saldırısını” olanaksız kılmak için tasarlanmıştır. Bu güvenlik sorununu farklı şekillerde çözmek için farklı algoritmalar da tasarlanmıştır.

 

Sözlük

Doğrulama  algoritmaları (konsensüs algoritmaları): Mutabakat algoritmaları (konsensüs algoritmaları), kripto para birimleri gibi dağıtılmış süreçler veya çok aracılı sistemler arasında tek bir veri değeri veya ağın tek bir durumu üzerinde gerekli fikir birliğini sağlamak için bilgisayar ve blok zinciri sistemlerinde kullanılan hataya dayanıklı bir algoritmadır.