Menkul Kıymet Tokeni

Menkul Kıymet Tokeni (Security Token) Nedir?

Öncelikle menkul kıymetin tanımıyla başlamak gerekir. Menkul kelimesi tanım itibariyle bir yerden başka bir yere taşınabilir veya transfer edilebilir bir mal anlamına gelmektedir. Finansal piyasalarda ise menkul kıymet terimi, yine değiş tokuş (takas) edilebilen, alınıp satılabilen yani bir değere sahip olan bir yatırım aracı anlamına gelmektedir. Daha çok geleneksel piyasalara ait bir kavram olan menkul kıymet, hisse senetleri, bonolar, opsiyonlar vb. gibi yatırım araçlarının genel bir adıdır.

Bu kapsamda kripto para piyasası için geliştirilmiş bir ifade olan menkul kıymet tokeni ise geleneksel piyasalara benzer şekilde bir değeri ifade eden, alınıp satılabilen ve takas işlemi gerçekleştirilebilen ancak buna ek olarak blok zinciri teknolojisi üzerinde geliştirilmiş olan tokenleri ifade eder. Finans sektörünün en yeni yatırım araçları arasında yer alan menkul kıymet tokenleri finansal teknolojilerin gelişmesi bakımından oldukça önemli görülmektedir. Menkul kıymet tokenine sahip olan bireyler, bir nevi şirketin veya varlığın belirli bir hissesine de sahip olmaktadır. Yatırım yapılan şirket, kurum veya varlığın performansına bağlı olarak menkul kıymet tokeninin de değeri belirlenmektedir. Yatırım yapılan menkul kıymet tokeni bir şirket hissesi ise, genellikle hisse senedinin performansı ile menkul kıymet tokeninin performansı birbirlerine tandem gitmektedir.

 

Sözlük

Menkul Kıymet Tokeni: Geleneksel piyasalarda yer alan hisse senedi, bono ve opsiyon gibi menkul kıymetlerin blok zinciri teknolojisi üzerinde oluşturularak üretilen ve yatırım yapılabilen tokenlere denmektedir.