Mutabakat Algoritması

Mutabakat Algoritması Nedir?

Konsensüs Algoritması olarak da ifade edilebilen Mutabakat Algoritması, bir blok zinciri ağında yer alan düğümler arasında gerçekleştirilen işlemlerin doğruluğunu ve geçerliliğini belirlemek için kullanılan bir algoritmadır. Bu algoritma, blok zincirindeki işlemlerin tüm düğümler tarafından kabul edilmesi ve onaylanması için bir konsensüs sağlar. Bir blok zinciri ağındaki düğümler, yeni işlemleri toplar ve bir araya getirir. Bu işlemler bloklar halinde oluşturulur ve bloklar zincir halinde eklenir. Mutabakat algoritması, yeni bir bloğun eklenmesi için düğümlerin hemfikir olması gereken belirli bir kurallar kümesini kapsar ve bunu uygular.

Mutabakat Algoritmaları Nelerdir? Kaç Çeşit Mutabakat Algoritması Bulunur?

Farklı blok zinciri ağlarında ve platformlarında farklı mutabakat algoritmaları kullanılabilir. En yaygın kullanılan mutabakat algoritmaları arasında İş Kanıtı (PoW), Hisse Kanıtı (PoS), Yetkilendirilmiş Hisse Kanıtı (DPoS), Pratik Bizans Hata Toleransı (PBFT) ve Bizans Hata Toleransı (BFT) gibi yöntemler bulunur. Her bir mutabakat algoritmalarının farklı olmasının sebebi farklı bir yaklaşım ve kural setine sahip olmasına dayanır. Örneğin İş Kanıtı (PoW) algoritması, matematiksel problemleri çözerek blok oluşturmasını gerektirirken, Hisse Kanıtı (PoS) algoritması, sahip olunan kripto paraya dayalı olarak blok oluşturmayı sağlar.