Mutlak Üstünlük

Mutlak Üstünlük (Absolute Advantage) Nedir?

Mutlak üstünlük; bir bireyin, şirketin veya ülkenin belirli bir mal veya hizmeti üretmek için rakiplerinden daha az miktarda maliyetle ve daha verimli bir süreçle aynı miktarda mal veya hizmet üretmesi anlamına gelmektedir.

Mutlak Üstünlük Bir Ülkeye Nasıl Fayda Sağlayabilir?

Mutlak üstünlük kavramı, ilk kez Adam Smith tarafından Ulusların Zenginliği kitabında savunulmuştur. Bu kavram, ülkelerin ürettikleri malları diğer ülkelerden daha verimli üretip ihraç ederek ve diğer ülkelerin daha verimli ürettiği malları ithal ederek nasıl kazanç sağlayabileceklerini göstermek için geliştirilmiştir. Bir başka şekilde her ülkenin serbest ticaret ortamında rakiplerine kıyasla daha düşük maliyetle ürettiği mutlak üretim üstünlüğüne sahip olduğu mal ve hizmet ürünlerini uzmanlaşarak üretmesi, bu malları ihraç ederek pahalıya üretebildiklerini dışarıdan ithal etmesi ile refah seviyesinin artırılabileceği fikri ortaya konulmuştur.

Mutlak Üstünlük Örneği

Aynı sayıda nüfusa ve kaynak donanımına sahip iki ülke olan Atlantica ve Krasnovia değerlendirilirse, bu ülkeler iki şey üretmektedir: Bu ürünler silah ve domuz pastırmasıdır. Atlantica her yıl on iki silah veya altı dilim domuz pastırması üretebilirken, Krasnovia altı silah veya on iki dilim domuz pastırması üretebilmektedir.

Her iki ülkenin de varlığını sürdürebilmesi için en az dört silaha ve dört dilim domuz pastırmasına ihtiyacı vardır. Yalnızca kendi ihtiyaçları için üretim yapan Atlantica otarşik bir ülkedir. Yılın üçte birini silah üretmek için, geriye kalan üçte birini ise pastırma üretmek için kullanmaktadır.

Krasnovia ise yılın üçte birini domuz pastırması ve üçte ikisini silah olmak üzere totalde aynı şeyi üretmek için harcamaktadır. Böylelikle her ülke, varlıklarını sürdürmek için ancak yeterli olacak şekilde silah ve domuz pastırması ile hayatta kalmanın eşiğinde bırakır. Atlantica’nın silah üretiminde ve Krasnovia’nın pastırma üretiminde mutlak bir üstünlüğü olduğunu unutmamak gerekmektedir.

Her ülke kendi mutlak üstünlüğü ​​uzmanlaşacak olsaydı Atlantica bir yılda on iki silah üretip hiç domuz pastırması üretemezken, Krasnovia on iki dilim domuz pastırması üretip hiç silah üretemezdi. Uzmanlaşma sayesinde bu iki ülke emek görevlerini kendi aralarında paylaştırmış oldu.

Mutlak Üstünlüğü Olan Uluslara Örnekler Nelerdir?

Mutlak üstünlüğe sahip bir ulusun açık bir örneği Suudi Arabistan’dır. Çıkarma maliyetini büyük ölçüde azaltarak petrol kaynaklarına kolayca ulaşabilmesi, diğer uluslara göre mutlak üstünlüğüdür.

Diğer örnekler arasında Kolombiya ve kahve yetiştirmek için ideal olan iklimi veya dünyanın en zengin bakır madenlerinden bazılarına sahip Zambiya sayılabilir. Suudi Arabistan’ın kahve yetiştirmeye çalışması ve Kolombiya’nın petrol araması son derece maliyetli ve muhtemelen verimsiz bir girişim olacaktır.

Sözlük

Mutlak Üstünlük: Bir kişi, kurum veya ülkenin rakiplerine göre daha az kaynaklarla aynı miktarda mal ve hizmeti üretebilme yeteneğidir.