Resesyon (Recession)

Resesyon (Recession) Nedir?

Resesyon (recession), ekonomik durgunluk dönemini ifade eder. Ekonomik durgunluk ise ekonominin belirli bir süre boyunca üretiminin azaldığı, işsizliğin arttığı ve genel olarak ekonominin faaliyetlerinin yavaşladığı anlamına gelir.

Resesyonlar, tipik olarak ekonomik döngülerin bir parçasıdır ve genellikle aşağı yönlü bir trendin bir göstergesi olarak ortaya çıkar. İşsizlik oranlarının artması, şirket karlarının düşmesi, tüketici harcamalarının azalması, kredi koşullarının sıkılaşması ve finansal piyasalarda belirsizlik gibi etkiler ortaya çıkar.

Resesyonlara karşı mücadele etmek için hükümetler ve merkez bankaları ekonomik politikaları kullanır. Parasal genişleme, faiz oranlarının düşürülmesi, mali teşvikler, vergi indirimleri ve kamu harcamalarının artırılması gibi politika önlemleri alınabilir. Bu önlemler, ekonomik toparlanmayı hızlandırmak, talebi canlandırmak ve işsizliği azaltmak amacıyla uygulanır.

Sözlük

Resesyon (recession), genellikle bir ekonominin iki ardışık çeyreklik dönemde (altı aylık dönemde) negatif büyüme yaşadığı bir ekonomik durgunluk dönemidir.