Stagflasyon (Stagflation)

Stagflasyon (Stagflation) Nedir ?

Stagflasyon (Stagflation), ekonomide kullanılan bir terimdir ve yüksek enflasyonla birlikte ekonomik durgunluğu yaşandığı durumu ifade eder.

Stagflasyon terimi, İngilizce’de “stagnation” (stagnasyon, gayri safi millî hasıla hızının ortalamadan daha düşük bir hızda büyümesi) ile “inflation” (enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışı) kelimelerinin 1970 yılında birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu kavram, ekonomik durgunlukla birlikte enflasyonun artması ve işsizlik oranlarının yüksek kalması gibi çelişkili ekonomik göstergelerin aynı anda meydana gelmesini tanımlar.

Stagflasyon, ekonomi yönetiminde politika yapıcılar için zor bir denge sağlama görevine neden olur. Çünkü geleneksel ekonomik politikalar, enflasyonla mücadele etmek için genellikle faiz oranlarını artırma eğilimindeyken, ekonomik durgunlukla mücadele etmek için ise faiz oranlarını düşürme eğilimindedir.Bu ise politika yapıcıları için karmaşık bir durumu temsil ettiği için, ekonomik istikrarı sağlamak ve durgunluğu ve enflasyonu aynı anda kontrol altına almak için farklı ve özgün politika yaklaşımları gerektirebilir.

Stagflasyon, genellikle arz şokları veya talep azalışı gibi dış etmenlerden kaynaklanır. Örneğin, enerji fiyatlarının aniden yükselmesi veya doğal afetler gibi faktörler, mal ve hizmet fiyatlarını artırabilir ve bu da enflasyonun yükselmesine neden olur. Aynı zamanda, durgunluk dönemlerinde talep azalması nedeniyle işsizlik oranları artabilir.

Sözlük

Stagflasyon (Stagflation),ekonomik büyümenin yavaşladığı, işsizlik oranlarının arttığı ve tüketici fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemi ifade eder.