Swift

Swift Nedir?

Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği’nin (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) kısaltılmış hali olan Swift terimi en yalın haliyle küresel bir finansal iletişim ağıdır. Dünya çapında bu sisteme üye olan herkesin döviz transferi yapabilmesini sağlar. Swift sistemine katılan dünyadaki tüm bankaların bireysel veya kurumsal hesaplarına döviz transferi yapılabilmesini sağlayan bir ödeme sistemidir. Swift, finansal kuruluşlar arasında güvenli ve standartlaştırılmış bir şekilde iletişim kurmak için kullanılan bir dizi protokol ve altyapıyı sağlar. Belirlenmiş bir mesaj formatı ve kodlama standartları kullanarak, farklı finansal kuruluşlar arasında uyumlu ve anlaşılır bir iletişim sağlar. Bu da işlemlerin hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini kolaylaştırır.

Binlerce banka, kurumsal şirket ve finansal kuruluş tarafından kullanılan Swift sistemi; para transferleri, ödeme talimatları, menkul kıymet işlemleri, döviz işlemleri ve diğer finansal işlemlerle ilgili bilgi mesajlarının iletilmesini sağlar. Bu iletimi güvenli bir biçimde sağlamak için ise blok zinciri teknolojisi ve kripto para piyasasının temelini de oluşturan kriptografi yöntemini ve kimlik doğrulama tekniklerini kullanır.

Hali hazırdaki 100 trilyon doları aşkın küresel finansal sistemin en önemli araçlarından birisi olan Swift, sistemin güvenli, hızlı ve etkin bir şekilde çalışmasına katkıda bulunan önemli bir araçtır. Uluslararası ödemelerin yönetimi, risk yönetimi ve finansal veri alışverişi gibi alanlarda finansal kuruluşlar için kritik bir rol oynar.