Talep Yasası (Law of Demand)

Talep Yasası (Law of Demand) Nedir?

Talep yasası (Law of Demand), bir varlığın piyasadaki fiyatı ne kadar artarsa talep edilen miktarın da o kadar azalacağını belirten bir kavramdır. Yani bir ürünün fiyatı arttığında, aynı ürüne olan talep düşecektir.

Bu arz-talep olarak da adlandırılabilmektedir. Dolayısıyla, talebin ana unsurları, diğer faktörlerin yanı sıra, ürünlerin fiyatını ve müşterilerin tercihlerini içermektedir. Farklı bir deyişle, talep yasasının bazı durumlarda ortaya çıktığı algısı oluşmaktadır: Bir ürünün veya varlığın fiyatı arttıkça müşteriler daha az satın almayı tercih edeceklerdir. Ancak fiyat düşerse, doğal olarak aynı üründen daha fazlasını satın almak isteyeceklerdir.

Talep kanununu analiz ederken bir talep çizelgesi vardır. Müşterilerin adet başına farklı fiyatlarla satın almak istedikleri bir dizi miktarı temsil etmektedir. Bireysel talep çizelgesini ve piyasa talep çizelgesini içeren iki talep çizelgesi vardır. Bireysel talep çizelgesi, bireysel bir alıcının belirli bir zamanda farklı maliyetlerle satın almaya hazır olduğu malın miktarını göstermektedir. Piyasa talep çizelgesi ise, tüm müşterilerin belirli bir zaman diliminde belirtilen piyasa fiyatından satın alacağı malın miktarını göstermektedir.

Belirli ekonomik olayları tahmin etmek için talep yasası kullanılmaktadır. Örneğin, konut talebindeki azalış genellikle enflasyonun bir işareti olabilmektedir.

Sözlük
Talep yasası (Law of Demand): Satın alınan miktarın fiyatla ters orantılı olarak değiştiğini belirten bir kavramdır.