Tokenizasyon (Tokenization)

Tokenizasyon (Tokenization) Nedir?

Tokenizasyon (Tokenization), bazı önemli bilgileri veya varlıkları, blok zinciri üzerinde tokene dönüştürme eylemi olarak adlandırılmaktadır.

Tokenizasyon, bazı varlıkların bir blok zincirinde taşınabilen, saklanabilen veya kaydedilebilen bir tokene dönüştürüldüğü bir süreçtir. Tokenler yapı olarak blok zincirler ağlarında çalışmakta ve akıllı sözleşmeler ile algoritmalar aracılığıyla kontrol edilmektedir. Örneğin, Bitcoin’in bilgi işlem gücünün ve elektrik kullanımının bir alım satım aracına dönüştürülmesini temsil ettiği söylenebilmektedir. Buradaki amaç, bir blok zincirinin platform veya sistem olduğunu ve kolayca alınıp satılamayan öğelerin alım satımına izin veren bir yapıya sahip olduğunu anlamaktır.

Birçok farklı varlık türü tokenize edilebilir. Gayrimenkuller, sanat eserleri, bir şirketteki mülkiyet yüzdeleri, oyunlar, kontratlar vb. tümü tokenize edilebilir şeylerdir.

Tokenizasyon Nasıl Yapılır?

Tokenizasyon, hassas verileri aktarmadan ödeme yapmanın bir yolu olarak sektörler arasında gelişmiştir. Bu durum, veri alıcısının gönderilen verileri temsil eden bir karakter dizisi yayınlaması ve daha sonra bu diziyi sağlayıcıya geri döndürmesi ile elde edilmektedir. Bu tokenlar yalnızca verilen bağlamda değer taşır ve onlara güvenli özelliklerini sağlayan şey de budur.

Tokenizasyon işlemlerinde, biçimi koruyarak veya biçim korunmadan şeklinde iki farklı seçenek bulunmaktadır. Biçim korumalı token, görünüm olarak kredi kartına benzer bir formatta iken biçim korumasız token, görünüm açısından kredi kartından farklıdır. Kart numarası uzunluğu ve kullanılan karakterler açısından benzerlik bulunmamaktadır.

 

Sözlük

Tokenizasyon: Çeşitli öğelerin şifreleme yöntemiyle ile token adı verilen dijital varlıklara dönüştürme eylemi olarak adlandırılmaktadır.