Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-CPI)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-CPI) Nedir?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-CPI), ekonomik bir gösterge olarak kullanılan bir araçtır ve bir ülkedeki genel fiyat seviyesini ve enflasyonu ölçmek amacıyla kullanılır.Belirli bir dönemde tüketiciler tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin ortalama fiyatlarını ifade eder.

TÜFE, tüketici harcamalarını temsil eden bir mal ve hizmet sepetine dayanmaktadır. Bu sepet tipik olarak gıda, konut, ulaşım, sağlık, eğitim ve daha fazlası gibi temel tüketim kalemlerini içerir. TÜFE, belirli bir temel yıla dayalı ağırlıklı fiyatlar kullanılarak hesaplanır.

TÜFE’nin birincil amacı, fiyat değişikliklerini izleyerek tüketici enflasyonunu ölçmektir. TÜFE’deki bir artış, genel fiyat seviyesinde bir artışa ve sonuç olarak tüketici enflasyonunda bir artışa işaret eder. Bu veriler, ekonomi politikalarının ve parasal önlemlerin etkinliğini değerlendirmek, ücret ayarlamalarını belirlemek, sosyal güvenlik ödemelerini yapmak ve ekonomik karar alma süreçlerini bilgilendirmek için kullanılır.

Sözlük

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-CPI), ekonomik bir gösterge olarak kullanılan bir endekstir ve bir ülkedeki genel fiyat seviyesini ve enflasyonu ölçmek için kullanılır.