Web 1.0

Web 1.0 Nedir?

Web 1.0, internetin icadıyla temellerinin atıldığı, odak noktası  sadece bilgiye ulaşmak  olan ve kullanıcının direkt kaynak bilgisayara bağlantı sağladığı bir ağ olarak tanımlanmaktadır.

Kullanıcı sadece kaynak bilgisayara bağlanıp bilgiyi edinmektedir. Günümüzdeki gibi diğer kullanıcılarla iletişim kurma ve herhangi bir veri paylaşımı sağlanamamaktadır.

Bilgiye olan ihtiyaç gün geçtikçe arttığı için web teknolojisinde de gelişme zorunluluğu doğmuştur. Web 2.0, Web 3.0’ın ortaya çıkışı için ön ayak olduğu bilinmektedir.

 

Sözlük

Web 1.0: İnternetin keşfine dayanan, en ilkel ağ yapısı olarak doğrudan ve sadece kaynak bilgisayara bağlanmayı sağlayan bir teknoloji olarak tanımlanmaktadır.