Yetim Blok

Orphan Block (Yetim Blok) Nedir?

Orphan Block (Yetim Blok), blok zinciri ağı içinde madencilere bildirilen ancak ağda yaşanan bir gecikme nedeniyle kabul edilmeyen blok parçaları olarak adlandırılmaktadır. Eski ve atık bloklar olarak da ifade edilebilmektedir.

Blok zincir teknolojisini kullanan bütün uygulamalarda blok zincirinin yapısı gereği çatallanma (fork) yaşanabilmektedir. Yani bir çok madenci bir bloğu aynı anda çözebilir. Hangi madencinin toplam işlem gücü daha fazla ise, onun kurduğu zincir geçerli olmakta ve bloğa eklenmektedir. Diğer zincir ise kabul edilmez. Kabul edilmeyen zincire ise, yetim blok adı verilmektedir. Kurduğu zincir geçerli olan madenci bloğun ödülünü alan kişidir. Yetim blok olduğu belirlenen bloğu çözmenin ise bir ödülü bulunmamaktadır. Aslında her iki blok da doğrulanmış ve geçerli bloktur ancak ana zincire yalnızca bir tanesi bağlanabilmektedir.

Genellikle bir blokluk yetim bloklar ile karşılaşılmaktadır. Ancak üst üste iki bloğun yetim blok olması çok nadiren karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; Ethereum’un blok süresi çok kısa olduğundan yetim bloklar oldukça sık görülmektedir. Çok sık görüldüğü için bu bloklara “uncle” (amca) blok denmektedir. Bu bloklar için, hayalet protokolü denilen sistem üzerinden de madencilere ödemeler yapılmaktadır.

 

Sözlük

Orphan Block (Yetim Blok) : Blok zincirinde birden fazla madencinin aynı blok üzerinde çalıştıktan sonra, aslında doğrulanmış ve geçerli bir blok olmasına rağmen zaman gecikmesi yüzünden zincir dışı kalmış bloğa denir.